Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

W stałej rubryce odpowiedź na pytanie, jaka jest wysokość opłaty za badanie techniczne przyczepy kolejki turystycznej marki SAM o dmc do 3,5 t? W udzielonej odpowiedzi przeanalizowano podane w tabeli opłat pozycje cennikowe dotyczące kolejki turystycznej, oceniono klasyfikacje rodzaju tego typu pojazdu oraz podano odpowiednie definicje według ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

Zdaniem rządu Polska jest w czołówce państw unijnych, jeżeli chodzi o wielkość luki w VAT. Wdrożone dotychczas środki mające przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom, z dzisiejszej perspektywy, okazują się niewystarczające. Potrzebne jest nowe systemowe rozwiązanie, tj. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Zgodnie z nim płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT. W artykule opisano mechanizm rozliczania podatku VAT, który ma wejść w życie 1 kwietnia 2018 r.

Badanie techniczne co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych nie jest często wykonywane. Dlatego też, gdy już pojawia się pojazd na takim badaniu w okręgowej stacji kontroli pojazdów, należy wiedzieć, jak go prawidłowo wykonać. SKP jest ostatnim „przystankiem” oldtimera przed dopuszczeniem do ruchu przez organ rejestrujący. To od stacji kontroli pojazdów zależy, czy pojazd zabytkowy zostanie dopuszczony do rejestracji i dalej do ruchu, czy też nie. Jakich dokumentów powinien wymagać diagnosta, jaki jest zakres i sposób przeprowadzania tego typu badań oraz jakie wzory dokumentów obowiązują – odpowiedzi na te pytania można znaleźć w artykule.

28 września ustawa zmieniająca ustawę „Prawo o ruchu drogowym” oraz inne ustawy została przyjęta bez poprawek przez senat i skierowana do podpisu przez prezydenta. Otwiera to drogę do wydania, czy też nowelizacji wielu rozporządzeń, które wykonują zapisy ustawowe. Jednym z takich rozporządzeń, które będzie musiało być dostosowane do nowych regulacji, jest rozporządzenie regulujące zakres i sposób przeprowadzania badania technicznego. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało projekt takiego rozporządzenia, który został przekazany do konsultacji. Co zmieni się w procedurze badań? Jak zgłaszać niezgodności numerów w pojeździe poza systemem teleinformatycznym? Czy zostaną zmienione klasyfikacje niektórych usterek odpowiednio jako istotnych albo drobnych? Autor zajął się w artykule wyjaśnieniem tych oraz innych kwestii, które będą na nowo regulowane w planowanym rozporządzeniu. 

Kanada ma podobne podejście do badań technicznych jak jej południowy sąsiad. Jednak w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych Kanada nie interesuje się składem spalin tak wnikliwie, aby zachęcać do regularnej jego kontroli. Tylko w niektórych prowincjach prowadzi się badania mające wyeliminować z ruchu pojazdów, których spaliny przyczyniały się do powstawania smogu i zatrucia powietrza. Choć program badania spalin jest nader wybiórczy, przynajmniej w porównaniu z badaniami wymaganymi w Polsce, spotyka się z krytyką społeczną. Dlaczego? Wyjaśnia to autor w swoim artykule.

Podkategorie

AktualnościCiekawe linkiSiteLock