Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

PISKP1

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła do polskiego porządku prawnego nową formę rejestracji pojazdów, tzw. profesjonalną rejestrację pojazdów umożliwiającą ich czasowe użytkowanie w ruchu drogowym. Nowelizacja uprościła działalność podmiotów zajmujących się dystrybucją, produkcją lub badaniami. Projektodawcy oszacowali, że w Polsce jest ok. 20 tys. przedsiębiorców i funkcjonuje 11 jednostek uprawnionych, które – korzystając z profesjonalnej rejestracji – będą mogły skuteczniej prowadzić działalność gospodarczą i badawczą. W ustawie zaproponowano także inne istotne zmiany w prawie o ruchu drogowym, związane z nowymi tablicami rejestracyjnymi. Zmiany te oraz zasady korzystania z profesjonalnej rejestracji pojazdów omówiono w artykule.

„Negatywy w obiektywie” to nowa rubryka w miesięczniku, w której będą prezentowane zdjęcia pojazdów odrzuconych podczas badania technicznego z wynikiem negatywnym, których stan techniczny można nazwać „kuriozalnym”. Zapraszamy pracowników SKP do nadsyłania swoich zdjęć „negatywów”. Niech te przykłady pokażą, z jakimi przypadkami stacje mają do czynienia w codziennej pracy i uczulą diagnostów na ludzką pomysłowość.

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 2338 ukazało się rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 11 grudnia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. W artykule omówiono wprowadzone przez ustawodawcę zmiany, w tym m.in. pojęcie „paliwa alternatywnego”, nowe definicje wymiarów pojazdów oraz nowe zapisy dotyczące oznakowania pojazdów Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej.

W artykule omówiono organizację badań technicznych w Japonii. Okresowe badania mają zwiększać bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz eliminować z ruchu samochody poddane potencjalnie niebezpiecznym przeróbkom. Prawodawca japoński przewidział plakietki naklejane przez policję na szybę w samochodzie, w którym stwierdzono niedozwoloną przeróbkę (np. dodanie niehomologowanego wyposażenia), bądź uszkodzenie zagrażające bezpieczeństwu (np. pękniętą szybę). Pod karą mandatu nie wolno samowolnie usuwać naklejki, a w ciągu 15 dni od daty jej umieszczenia właściciel musi usunąć usterkę i zgłosić się do badania. Ciekawostką jest fakt, że każdy obywatel może zgłosić na policję taki kwestionowany pojazd.

Producenci samochodów prześci­gają się, aby ich auta były jak naj­bardziej komfortowe i bezpieczne dla użytkowników. Czy w tym wyścigu nie zapominają jednak o pracy mechani­ków i diagnostów? Czy współczesne auta są równie przyjazne dla warsz­tatów? Postanowiliśmy to sprawdzić. W tym roku przeprowadzimy pod tym kątem szereg testów samochodów nowych na rynku. Będą to prawdo­podobnie pierwsze w Polsce, a może i na świecie, tego rodzaju badania dziennikarskie, przeprowadzane we współpracy z warsztatami i ASO. Już pierwszy testowany samochód nas zaskoczył (opis na str. 29). Kłopoty sprawiło nie tylko znalezienie nume­ru VIN na nadwoziu, co wymagało sięgnięcia do fabrycznej dokumenta­cji dostępnej tylko w ASO, ale nawet otwarcie maski silnika, czego nie uda­ło się wykonać bez przestudiowania książki obsługi.

Drugą nowością w tegorocznych wydaniach naszego czasopisma jest rubryka, do której redagowania chce­my zaprosić naszych Czytelników. Będziemy prezentować tzw. „negaty­wy” ze stacji SKP, czyli przypadki nie­dopuszczalnego stanu technicznego badanych pojazdów (str. 15). Prosimy o przysyłanie zdjęć – nawet wykona­nych komórką. Chętnie je opublikuje­my, żeby pokazać, w jaki sposób „na­prawia” się u nas samochody przed badaniem w SKP.

Zapraszam do lektury numeru

Krzysztof Trzeciak

Podkategorie

AktualnościCiekawe linkiSiteLock