Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb

Zakład Ubezpieczeń Od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (DGUV ) reguluje zagadnienia bezpieczeństwa pracy na terenie Niemiec. Instytucja ta opracowuje m.in. regulaminy, zasady i instrukcje, jakimi powinny kierować się osoby pracujące w danych zawodach i wykonujące konkretne prace. Informacje zawarte w regulaminie DGUV 209-093 dotyczą szkolenia do pracy przy pojazdach wyposażonych w instalacje wysokiego napięcia. Regulamin dokonuje podziału kwalifikacji wg miejsca wykonywania pracy i wyróżnia prace wykonywane przy systemach HV pojazdów (poziomy S, 1S, 2S i 3S).  W artykule omówiono przepisy, jakie zawiera ten regulamin, oraz zasady przygotowania stanowiska do obsługi systemów HV.

Aktualności

SiteLock