Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Nigdzie w naszych warunkach technicznych nie znajdziemy żadnych wytycznych odnośnie konkretnych wymagań dotyczących obowiązkowego wyposażenia pojazdów z przeznaczeniem „przewóz żywego drobiu” oraz „przewóz żywych zwierząt”, czy też ewentualnych zwolnień z warunków technicznych. O ile w przypadku badania technicznego pojazdu już zarejestrowanego z zabudową fabryczną nie powinno być większych problemów, to w sytuacji, gdy do badania przedstawiany jest pojazd, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych mogą nasunąć się wątpliwości. Czy pojazd przeznaczony do transportu żywych zwierząt musi spełniać określone warunki techniczne? Na co zwrócić szczególną uwagę podczas badania takiego pojazdu i kiedy pojazd można sklasyfikować z takim przeznaczeniem? Wyjaśnienie tych wątpliwości można znaleźć w artykule.

W stałej rubryce zamieszczono odpowiedź na pytanie: Czy w pojeździe sprowadzonym z USA światło przeciwmgłowe tylne może być „rzemieślniczo” domontowane do lampy zespolonej?

Co do zasady w polskim porządku prawnym od każdej decyzji administracyjnej istnieje prawo do odwołania. W przypadku stacji kontroli pojazdów zarówno diagnosta, jak i przedsiębiorca mają prawo odwołać się od niekorzystnej dla siebie decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego. W przypadku diagnostów sam fakt złożenia odwołania powoduje, że decyzja o cofnięciu uprawnień zawodowych nie wchodzi w życie. W przypadku zakazu wykonywania działalności gospodarczej decyzja ma ustawowy rygor natychmiastowej wykonalności. W projekcie ustawy „Prawo o ruchu drogowym” ta sytuacja ma ulec pogorszeniu i zrównuje się w sposób negatywny położenie prawne zarówno diagnosty, jak i przedsiębiorcy prowadzącego stację. W artykule omówiono zapisy projektu ustawy odnoszące się do tego problemu.

Widoczność w pojeździe jest istotnym elementem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dlatego w badaniu technicznym należy także zwracać uwagę na stan techniczny szyb, oznakowania homologacyjne oraz pamiętać, że okna często stanowią wyjścia awaryjne z pomieszczenia przeznaczonego do przewozu osób. W artykule wyjaśniono, na jakie jeszcze elementy wpływające na pole widzenia kierowcy diagności muszą zwracać uwagę podczas badania technicznego.

Sytuacja przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów jest coraz gorsza. Wysokość opłat za badania techniczne nie zmieniła się od 2004 r ., czyli od 17 lat jest na tym samym poziomie. Branża od wielu lat próbuje zwrócić uwagę na ten problem. Przedsiębiorcy liczyli, że wraz ze zmieniającymi się realiami gospodarczymi, prawodawca będzie reagował w kwestii wysokości opłat za badania techniczne. Tak się niestety nie stało. Autor omawia w artykule obecną sytuację branży, zwracając uwagę na występujące zagrożenia dla jej przyszłości.

Podkategorie

Aktualności

Sosnowski


SiteLock