Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb

Pojazdy, które obecnie przyjeżdżają na badania techniczne, są najczęściej zarejestrowane po raz pierwszy już w XXI w. Rzadziej zdarza się, aby w stacji kontroli pojawił się pojazd zarejestrowany w latach 90., a już prawdziwą rzadkością są te zarejestrowane w latach 70. czy 80. ubiegłego wieku. Na przestrzeni lat wyposażenie pojazdów zmieniało się wraz ze zmianą przepisów lub postępem technicznym. Dotyczy to również świateł, w których – w ocenie autora artykułu – było najwięcej zmian, dokonywanych nawet kilkukrotnie. Analizę tych zmian autor rozpoczyna od wczesnych lat 80., ponieważ od tego momentu możemy mówić o jakimś usystematyzowaniu przepisów w tym zakresie. W zamieszczonej tabeli zawarto wszystkie daty, o których mówi się w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów, począwszy od roku 1983. Celem powstania artykułu było zebranie w całość zagadnienia związanego ze zmianami dotyczącymi oświetlenia w pojazdach.

Badanie hałasu jest przeprowadzane w uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie przekroczenia wartości określonych w warunkach technicznych. W stacjach kontroli pojazdów nie jest to czynność wykonywana zbyt często. Dlatego warto przypomnieć jak powinno wyglądać stanowisko do badań hałasu i w jaki sposób prawidłowo przeprowadza się samo badanie. W artykule podano ostatnio wprowadzone zmiany w warunkach badania, a na zakończenie sposób oceniania wyników.

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania emisji zanieczyszczeń z transportu na zdrowie ludzi i środowisko, gminy będą mogły wkrótce ustanawiać strefy czystego transportu obejmujące drogi zarządzane przez gminę, do której zakazuje się wjazdu pojazdów spalinowych. Na razie mówi się o powstaniu takich stref w Krakowie, Warszawie czy Wrocławiu, ale z biegiem czasu powstaną również w innych miastach. Będzie to miało wpływ na funkcjonowanie miast i niestety uderzy także w branżę stacji kontroli pojazdów i warsztatów samochodowych. Dlaczego? Odpowiedź można znaleźć w artykule.

W rubryce zamieszczono odpowiedź na pytanie: Jaki termin badania technicznego należy wyznaczyć w przypadku pojazdu zasilanego wodorem?

Każdy przedsiębiorca jest skazany na kontakt z licznymi urzędami. Korespondencja z nimi nadal często odbywa się w formie papierowej, co w żaden sposób nie odpowiada już standardom komunikacji w XXI w. Aparat biurokratyczny powoli się reformuje. Takim przykładam reformy jest wprowadzenie tzw. e-Doręczeń. To usługa, która umożliwi przedsiębiorcom wysyłkę, odbiór i przechowywanie korespondencji online. Czym się różni od zwykłej poczty elektronicznej i jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby korzystać z tej formy korespondencji? Odpowiedź w artykule.

Podkategorie

Aktualności

SiteLock