Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Co pewien czas, w pytaniach kierowanych do biura Izby, wraca temat związany z pojazdami specjalnymi tzw. „resortowymi”. Czy pojazdy te nie muszą spełniać warunków technicznych rozporządzenia ministra ds. transportu? Literalne czytanie zapisów rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów może wprowadzać w błąd, albowiem przywołany jest tam pojazd specjalny. Niemniej jednak należy pamiętać, że nie chodzi tutaj o pojazd specjalny podlegający wspomnianym przepisom. Dla pojazdów specjalnych „resortowych” stosuje się warunki techniczne określone w odrębnych przepisach. Zostały one wymienione w artykule.

Rząd przygotował pakiet zmian podatkowych, który potocznie nazywany jest „Polskim Ładem”. Nasz polski system podatkowy jest obecnie chyba jednym z najgorszych w Europie. Obecnie mamy do czynienia z kolejną próbą uregulowania podatków. Dokument zawierający sam projekt ustawy bez uzasadnienia zawiera ponad 220 stron. Dlatego autor skupił się na omówieniu tylko jego drobnej części związanej z użytkowaniem pojazdu w firmie i leasingiem. W materiale przytoczone zostały fragmenty treści projektu ustawy wraz z komentarzem autora artykułu. Można będzie dowiedzieć się, jakie podatki rozwiązania zaordynowano w projekcie dla przedsiębiorców użytkujących pojazdy i czy faktycznie będą one korzystniejsze.

Portugalskie stowarzyszenie ochrony konsumentów przyjrzało się funkcjonowaniu stacji kontroli pojazdów w tym kraju. Wysłało na badanie 30 samochodów, z których każdy miał 6 celowo zrobionych usterek: cztery poważne i dwie drobne. Wyniki były druzgocące. W żadnej ze stacji nie wykryto wszystkich usterek, a dziewięć placówek nie wykryło ani jednej wady. Jak wygląda system badań technicznych w Portugalii, zmieniony od 1 listopada 2020 r.? Na ile zmiany w organizacji badań dostosowały prawo krajowe do regulacji Unii Europejskiej?

Od 31 stycznia 2022 r. będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy. Są to kolejne ułatwienia dla kierowców, które wynikają z ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2020 r., poz. 1517). Wielu zwolenników tej możliwości liczyło na więcej, to znaczy, że będzie można wycofać pojazd czasowo z ruchu nie tylko z powodu jego uszkodzenia, ale także np. dłuższego wyjazdu. Na tę instytucję liczyli także kolekcjonerzy starych samochodów, których odbudowa liczona jest nie w miesiącach, a latach. Być może za jakiś czas, po wejściu w życie możliwości czasowego wycofania z ruchu samochodów osobowych, ustawodawca zdecyduje się na korektę, po weryfikacji jak ta instytucja sprawdza się w praktyce. Jakie zmiany faktycznie będą obowiązywały od 31 stycznia przyszłego roku? Odpowiedź w artykule.

Okres letni oraz stale rosnąca popularność przyczep kempingowych sprawiają, że w stacjach kontroli pojazdów pojawia się coraz więcej takich pojazdów. Przyczepy kempingowe są co prawda użytkowane okazjonalnie. Wbrew pozorom pojazd, który większość czasu stoi w jednym miejscu, może mieć więcej usterek niż taki, który jest na co dzień eksploatowany. Rodzi to problemy podczas badania technicznego. Z uwagi na sporą liczbę zapytań związanych z takimi przyczepami, przypominamy w artykule wymagania i sposób badania przyczep.

Podkategorie

Aktualności

Sosnowski

MTSP

SiteLock