Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


W ciągu ostatnich dwóch dekad konstruktorzy silników rozszerzali zakres zadań, jakie spełnia wałek rozrządu, dzięki czemu coraz bardziej komplikowała się jego budowa. Duże zmiany w konstrukcji wałków rozrządu przyniosło zastosowanie układów zmiennych faz rozrządu. Systemy te na ogół wymagały rozbudowania wałka rozrządu o dodatkowe krzywki, które współpracowały z mechanizmem realizującym otwarcie zaworów za pośrednictwem krzywek o dwóch lub trzech różnych profilach. W artykule przedstawiono różna układy napędzane wałkiem rozrządu oraz możliwe usterki, z jakimi mogą spotkać się mechanicy.

W warsztacie samochodowym najbardziej niepożądane są te zgłaszane usterki pojazdów, które są bardzo nietypowe i znacznie wykraczają poza przyjęte procedury napraw. Diagnozowanie takich przypadków przy użyciu sprzętu diagnostycznego nie daje żadnych wskazówek na temat dalszego sposobu postępowania. Wówczas w naprawie bardzo pomocna może okazać się rozmowa z klientem. Jak pokazuje praktyka, za większością powstających problemów stoi wcześniejsza naprawa i stosowanie tanich zamienników. Dlatego tak ważne jest dokładne wysłuchanie właściciela pojazdu, od którego trzeba uzyskać jak najwięcej informacji z okresu bezpośrednio przed zaistnieniem usterki, jak również o niedomaganiach i naprawach wykonanych w przeszłości. Bardzo często są to informacje, które mogą pomóc w przyjęciu właściwej strategii lokalizowania zaistniałego problemu. W artykule przedstawiono dwa przykłady poprawnie przeprowadzonych wywiadów.

Dyrektywa 2014/45/UE weszła w życie 20 maja 2014 r. Kraje członkowskie miały czas na przygotowanie projektów krajowych aktów prawnych do 20 maja 2017 r., aby dostosować wewnętrzne przepisy do wymagań określonych w dyrektywie. Polska nie dokonała jeszcze pełnej transpozycji nowej dyrektywy. Polski system badań technicznych opiera się na przepisach poprzedniej dyrektywy, która została poprawnie wdrożona do prawa polskiego. Projekt obecnych zmian zakładał swego rodzaju rewolucję w systemie badań technicznych, wychodząc w wielu miejscach poza zakres regulacji obowiązkowego wdrożenia określony w dyrektywie. Kiedy ostatecznie nastąpi transpozycja unijnej dyrektywy do prawa krajowego i na ile zostanie osiągnięta zgodność z przepisami unijnymi? Wyjaśnienie w artykule.

Sytuacja epidemiologiczna zmusiła przedsiębiorców prowadzących lokale gastronomiczne i sklepy do poszukiwania nowych sposobów na dotarcie do konsumentów. Pojawiły się food trucki i mobilne sklepy, które są idealnym rozwiązaniem na prowadzenie działalności gospodarczej, mimo obowiązujących obostrzeń. Rosnąca popularność takich mobilnych lokali sprawia, że pojazdy takie coraz częściej pojawiają się w stacjach kontroli pojazdów. Jakie warunki techniczne powinny spełniać tego typu pojazdy? Na co zwrócić szczególną uwagę podczas badania technicznego? Kiedy dany pojazd zakwalifikować do rodzaju specjalny o przeznaczeniu sklep/bar? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w numerze.

W stałej rubryce zamieszczono odpowiedź na pytanie: Czy w przypadku badania okresowego przed pierwszą rejestracją, pojazdu sprowadzonego z zagranicy, który uprzednio został wyrejestrowany z terytorium RP i zarejestrowany w innym kraju, należy ponownie dokonać wprowadzenia danych do CEP (prerejestracji pojazdu)?

Podkategorie

Aktualnościprofiauto

SiteLock