Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Coraz częściej w nowych modelach samochodów spotyka się podwójną instalację elektryczną – z tą tradycyjną, dwunastowoltową, współpracuje w nich sieć o napięciu 48 V. Producenci mówią wówczas często o „niepełnej hybrydzie niskonapięciowej” (mild hybrid). Jaki jest cel stosowania takiego rozwiązania? Z jakich elementów składa się samochodowa instalacja elektryczna o napięciu 48 V? Na te pytania odpowiada Jacek Łęgiewicz w artykule wzbogaconym o liczne ilustracje.

Nieraz na pierwszy rzut oka widać, że pojazdy uprzywilejowane nie spełniają niektórych warunków technicznych, znacząco różniąc się od pojazdów „cywilnych”. Wtedy rodzi się pytanie: jak podejść do badania technicznego takiego pojazdu? Jakie dodatkowe warunki musi spełnić, żeby być pojazdem uprzywilejowanym? Na te pytania udziela odpowiedzi autor w swoim artykule. Trzeba pamiętać, że zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” okresowe badania techniczne pojazdów uprzywilejowanych przeprowadza się corocznie bez względu na datę ich pierwszej rejestracji.

W stałej rubryce zamieszczono odpowiedź na pytanie: Czy autobus regularnej miejskiej komunikacji publicznej, który ma po prawej stronie podwójne drzwi w jednym otworze drzwiowym, spełnia warunki techniczne?

Badanie dodatkowe po tzw. zmianach konstrukcyjnych jest jednym z najtrudniejszych badań przeprowadzanych w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Badanie to w głównej mierze polega na sprawdzeniu warunków technicznych, zarówno tych wynikających z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, jak i rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. Przeprowadzając tego typu badanie, należy pamiętać jeszcze o kilku innych kwestiach, które mają wpływ na procedurę jego przeprowadzenia. Jakie to kwestie – o tym można przeczytać w artykule.

Wzory pieczątek stacji kontroli pojazdów oraz uprawnionych diagnostów są obecnie określone szczegółowo w przepisach prawa. Niestety, odpowiednie wzory określono wiele lat temu i obecnie nie przystają one do uregulowań prawnych ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, które określają już nowy podział stacji. Problem polega na tym, że po nowelizacji przepisów ustawy ustawodawca „zapomniał” odpowiednio znowelizować rozporządzenie. Czy zatem ze wzoru pieczątki z aktu rangi podstawowego automatycznie zniknęły oznaczenia literowe? Jak powinna prawidłowo wyglądać pieczątka SKP i diagnosty? O tym można przeczytać w artykule.

Podkategorie

Aktualności

Sosnowski

SiteLock