Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


W stałej rubryce zamieszczono odpowiedź na pytanie: Czy w przypadku wyposażenia pojazdu w bagażnik rowerowy wymaga się wpisu „Hak” w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, mimo że producent pojazdu nie przewidział możliwości ciągnięcia przyczepy?

Z danych przytaczanych na łamach SM wynika, że spada liczba aktywnych diagnostów z uprawnieniami. Zjawisko jest niepokojące, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę to, że zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” przedsiębiorca powinien zatrudniać co najmniej dwóch diagnostów. Przedsiębiorcy coraz częściej skarżą się, że mają problem z zatrudnieniem nowych pracowników. Bywa także, że osoby, które chciałyby zostać diagnostą, nie spełniają wymagań formalnych określonych w powyższej ustawie; mianowicie brakuje im wymaganego wykształcenia technicznego. Żeby być mechanikiem, czy też pracować w warsztacie lub stacji obsługi pojazdów, wcale nie trzeba mieć wykształcenia technicznego, ani nawet kierunkowego związanego z motoryzacją. Bardzo często mechanikami są pasjonaci, czy też samoucy. Zdarza się, że takie osoby, które mają praktyczną wiedzę, chcą zostać diagnostami, ale brak wykształcenia technicznego im to blokuje. Czy rzeczywiście jest tak, że brak wykształcenia technicznego przekreśla drogę do bycia diagnostą SKP? W tym miejscu właśnie pojawia się szansa dla tych osób, które mają wykształcenie średnie. Dla nich droga nie jest zamknięta, tylko będzie nieco dłuższa. Rozwiązaniem są .... O rozwiązaniu tym można przeczytać w artykule.

Oto paradoks: coraz więcej firm dołącza do oferty samochody dostawcze, ale wybór jest coraz mniejszy. Jak to możliwe? „Name game”, „badge engineering”, dzielenie i łączenie. Praktyka znana wcześniej głównie w świecie anglosaskim, rozpowszechniła się w XXI w. wśród dostawców lekkich samochodów użytkowych w Europie. Niektórzy spośród nich są producentami, inni przyjmują okazjonalnie zaledwie pozycję dystrybutorów gotowych pojazdów. W artykule ujawniamy faktycznych producentów dostarczających dostawczaki na rynek.

Za nami majowa XVI Konferencja PISKP, która po pięciu latach powróciła do Zakopanego. Powróciły również tematy, które są od lat bolączką środowiska związanego z badaniami technicznymi. Najważniejszym z nich był brak waloryzacji opłat za badania, które od 18 lat pozostają bez zmian. Ten temat został po raz pierwszy podniesiony także w Zakopanem, na VI Konferencji PISKP w 2010 r. Ówczesny prezes PISKP zwrócił się wtedy z apelem do dyrektora Departamentu Transportu Drogowego, mówiąc: „Niech Pan Dyrektor podejmie starania o jak najszybszą regulację cennika opłat za badania techniczne pojazdów i zatrzyma dalszą degradację środowiska stacji kontroli pojazdów”. Od tamtego czasu warunki prowadzenia stacji kontroli pojazdów znacznie się pogorszyły i obecnie właściciele stacji stanęli przed ścianą. Dalsze ignorowanie problemu zakończy się zamykaniem stacji. W 2010 r. na konferencji zabrakło przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury. W tym roku, dzięki nowoczesnej technice i łączności online, zebrani mogli wysłuchać na żywo wystąpienia Renaty Rychter, która w lutym tego roku została powołana na stanowisko dyrektora Departamentu Transportu Drogowego. Co usłyszeli – piszemy o tym w relacji obok. W związku z brakiem oczekiwanej reakcji na postulaty środowiska Izba przygotowuje dalsze działania, w nowych formach protestu. Będziemy o nich informowali na łamach miesięcznika, a już teraz zachęcamy stacje, aby przyłączały się do naszej inicjatywy.

Zapraszam do lektury numeru

Krzysztof Trzeciak

W ostatnich dniach dociera do Izby sporo zapytań w sprawie mas przyczep, głównie dotyczących pojazdów sprowadzonych z zagranicy. Jakie wpisywać do dokumentu identyfikacyjnego, skąd pozyskać takie dane techniczne i czy można stosować „magiczne” wyliczanki? Choć sprawa na pierwszy rzut oka wydaje się prosta, czasami potrafi przysporzyć nie lada kłopotu podczas badania technicznego. Wiele wątpliwości podczas badania pojazdu sprowadzonego z zagranicy wywołuje brak podanych w dowodach rejestracyjnych informacji dotyczących mas przyczep, które może ciągnąć dany pojazd. Odpowiedzi na te wątpliwości można znaleźć w artykule.

Podkategorie

Aktualności

Sosnowski


SiteLock