Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb

W stałej rubryce zamieszczono odpowiedź na pytanie: Jaki rodzaj badania technicznego należy wykonać w przypadku, gdy właściciel pojazdu przyjechał pojazdem elektrycznym, którego zakup został dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, i prosi o badanie ze wskazania drogomierza?

Okresowe badanie techniczne ma na celu przede wszystkim potwierdzenie sprawności pojazdu pod względem jego stanu technicznego. Natomiast równie ważnym elementem tego badania jest sprawdzenie, czy pojazd spełnia warunki techniczne pojazdu. Badanie w SKP polega m.in. na sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu ministra infrastruktury. Obserwując na co dzień ruch drogowy, można odnieść wrażenie, że jest z tym spory problem. Da się bowiem zauważyć pojazdy, które przeszły modyfikację i nie spełniają przepisów w zakresie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. W artykule autor wykazuje, że sprawdzenie warunków technicznych pojazdu jest nierozerwalną częścią jego badania.

W stałej rubryce zamieszczono odpowiedź na pytanie: Czy wynik badania technicznego powinien być negatywny w przypadku, gdy na pojeździe przystosowanym do zasilania gazem nie ma tabliczki informacyjnej po 17 maja 2024 r.?

W stacji kontroli pojazdów diagności często spotykają się z urządzeniami „poddozorowymi”. Podstawową zasadą jest obowiązek posiadania przez użytkownika dokumentów potwierdzających sprawność urządzenia na dzień badania technicznego pojazdu. Obowiązkiem diagnosty jest m.in. sprawdzenie numeru fabrycznego, zweryfikowanie dokumentów (i terminów w nich zawartych) oraz dokonanie oceny organoleptycznej urządzenia. W tym artykule przybliżono ogólne zasady dotyczące dozoru technicznego oraz sposób, w jaki właściwy dozór techniczny sprawdza cysterny ciśnieniowe.

Czy diagnosta wykonujący badania techniczne w stacji kontroli pojazdów musi zgodnie z prawem mieć prawo jazdy? Czy w przypadku utraty uprawnienia do kierowania pojazdami obowiązany jest do zaprzestania wykonywania zawodu? Czy w takim przypadku można mu cofnąć uprawnienia do wykonywania badań technicznych? Na te pytania nurtujące pracowników SKP stara się odpowiedzieć autor artykułu, jednocześnie przypominając w jakich warunkach może dojść do utraty prawa jazdy.

Podkategorie

Aktualności

SiteLock