Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


 

W drugiej połowie tego roku wejdą w życie zmiany przepisów krajowych uwzględniające m.in.  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 168/2013 dotyczące homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych i czterokołowców. Unia Europejska wprowadza nowy, bardziej szczegółowy podział pojazdów kategorii L. Przepis ten wszedł w życie w 2013 r. i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Cały problem polega na tym, że nigdzie w pracach legislacyjnych ministra ds. transportu nie znajdziemy informacji na ten temat. Problem wydaje się tym większy, że w 2013 r. miała miejsce zmiana rozporządzenia krajowego w tej sprawie. W artykule przedstawiono nowy, skomplikowany podział motorowerów, motocykli, trójkołowców i czterokołowców.  

 

 

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt założeń do nowelizacji ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Powodem jego powstania jest fakt zauważenia przez ustawodawcę, że w polskim prawie brak przepisów umożliwiających tzw. profesjonalną rejestrację pojazdów. W założeniu taka instytucja prawa ma za zadanie uprościć działalność podmiotów, które zajmują się dystrybucją, produkcją, naprawą, przeglądami technicznymi i badaniem pojazdów. Szacuje się, że w Polsce funkcjonuje 9 jednostek badawczych oraz jest ok. 20 tys. przedsiębiorców, którzy po wprowadzeniu nowych przepisów będą mogli skuteczniej prowadzić działalność gospodarczą i badawczą. Autor prezentuje projekt nowelizacji ustawy i planowane zasady przyznawania profesjonalnego dowodu rejestracyjnego.    

 

Wstęp  

Wydaje się, że dyskusja nad nowym, obligatoryjnym czynnikiem chłodniczym R-1234yf, wywołującym tyle kontrowersji, wygasła, a nerwowość opadła. Producenci samochodów poddali się i coraz powszechniej stosują nowy czynnik. Sprzyja temu znaczny, prawie trzykrotny, spadek jego ceny. Należało tego oczekiwać i jest to dobra wiadomość zarówno dla użytkowników samochodów, jak i warsztatów. Na całym świecie może być teraz ok. 3 mln pojazdów napełnionych nowym czynnikiem. W samych Niemczech liczba ta wzrosła w ciągu ostatniego roku trzykrotnie, do ok. 290 tys. aut. I okazuje się, że w ostatnim czasie nie wystąpiło żadne realne zagrożenie dla pasażerów, chociaż miał to być rzekomo niebezpieczny czynnik. Faktem jest, że do tej pory producenci niemieccy faworyzowali stosowanie CO2, co wynikało głównie z ich przewagi technologicznej, ponieważ jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów mieli w największym stopniu zaawansowane badania nad układami klimatyzacji przystosowanymi do dwutlenku węgla. Jednak obecnie, za wyjątkiem koncernu Daimler, również oni się poddali. Wiadomość z ostatniej chwili jest taka, że grupa Renault- -Nissan rozważa zastosowanie czynnika R-445a (mieszaniny R-1234ze, R-134a i CO2, która jest mniej palna niż R-1234yf) jako alternatywy dla R-134a i R-1234yf. Niezależnie od tego, która opcja zastąpi dotychczasowy R-134a, inwestycje warsztatów w identyfikatory czynników, nowe stacje serwisowe i szkolenia są nieuniknione. Zapraszam do lektury numeru, polecając szczególnie temat wyposażenia warsztatowego do obsługi klimatyzacji oraz przegląd najnowszej oferty olejów silnikowych.

Krzysztof Trzeciak 

 

Ogólne warunki dotyczące wykonywania działalności gospodarczej, w tym także kontroli przedsiębiorcy, zostały określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa ta obowiązuje od 21 sierpnia 2004 r. Po ponad dziesięcioletnim okresie stosowania tej ustawy Ministerstwo Gospodarki uznało, że konieczne są zmiany, które ułatwią przedsiębiorcom prowadzenie i wykonywanie działalności gospodarczej. W artykule omówiono główne zmiany, jakie wnosi projekt założeń do ustawy „Prawo działalności gospodarczej”.   

Prowadząc warsztat samochodowy, prędzej czy później, staje się przed koniecznością zakupu dodatkowych urządzeń, dzięki którym można poszerzyć zakres świadczonych usług. Stale rosnąca konkurencja wymusza zakupy w myśl zasady: kto się nie rozwija, ten się cofa. Rynek nowego wyposażenia warsztatowego jest bardzo bogaty i jeśli tylko dysponuje się odpowiednimi środkami finansowymi, można zakupić urządzenia potrzebne w serwisie. Zazwyczaj jednak marzenia trzeba konfrontować z rzeczywistością, czyli ograniczonymi finansami. Z pomocą mogą wówczas przyjść firmy, które w swojej ofercie mają urządzenia z drugiej ręki. Na co więc powinno się zwrócić uwagę przy zakupie urządzeń używanych? Odpowiedź w artykule.

Podkategorie

Aktualnościprofiauto

SiteLock