Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Każdy silnik ZI ma układ zapłonowy oraz jedną lub dwie świece dla każdego z cylindrów. To, czy przy sprawnym układzie zapłonowym mieszanka paliwowo-powietrzna zostanie zapalona iskrą oraz cała ulegnie spaleniu, zależy również od niej. Brak zapłonu mieszanki lub jej niecałkowite spalenie skutkuje informacją z systemu diagnostycznego silnika o wypadaniu zapłonów. W artykule szczegółowo opisano, kiedy system diagnostyki pokładowej określi przebieg procesu spalania jako wypadanie zapłonów. Omówiono także prawidłowe i nieprawidłowe przebiegi procesu spalania, czynniki od których zależy wartość napięcia zapłonu, konieczność stosowania wyższych napięć zapłonu, czy coraz częstsze stosowanie „upgradu” świec zapłonowych, tzn. zastępowanie fabrycznych świec zapłonowych przez świece o nowocześniejszej konstrukcji. W artykule zamieszczono wiele autorskich ilustracji poglądowych.

W stałej rubryce zamieszczono odpowiedź na pytanie:

Czy podanie odpowiedniej podstawy prawnej we wniosku o wydanie certyfikatu VPN lub SSL ma znaczenie?

Każda SKP musi przejść coroczną kontrolę przeprowadzoną przez urzędników starostwa powiatowego (opcjonalnie, łącznie z inspektorem TDT) oraz raz na pięć lat kontrolę przeprowadzaną przez inspektorów TDT, co do zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami. Kontrole te przeważnie wywołują we właścicielach tych stacji pewnego rodzaju obawy, stres i niepewność, czy kontrola nie doprowadzi do wstrzymania funkcjonowania stacji, a co za tym idzie – do strat w prowadzonej działalności. Okazuje się jednak, że „nie taki diabeł straszny, jak go malują”. W artykule przedstawiono zakres takich kontroli oraz na co należy zwracać uwagę przygotowując stację, aby kontrola stała się formalnością.

W 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), realizowana w ramach strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Co istotne dla sektora małych i średnich przedsiębiorców, od 1 stycznia 2021 r. rozpocznie się ostatni IV etap wdrażania nowych przepisów, który faktycznie obejmie wszystkie pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych, bez względu na stan zatrudnienia. W artykule przedstawiono obowiązki jakie ciążą na pracodawcy w związku z obsługą systemu PKP. Artykuł tylko pewną sygnalizacją problemu, zaś w celu pełnej analizy tematu, a zwłaszcza w celu odpowiedzi na wiele pytań szczegółowych, warto posiłkować się oficjalną stroną internetową projektu.

Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” jest prawdopodobnie jednym z częściej zmienianych aktów prawnych. Artykuł w nr. 9’20 SM (Zmiany w systemie BTP) był poświęcony planowanym zmianom w systemie badań technicznych pojazdów w Polsce w związku z wdrożeniem dyrektywy 2014/45/UE. Okazuje się, że to nie jedyne zmiany w obszarze badań i warunków technicznych, które będą czekały tę ustawę w przyszłości. Ostatnio opublikowano założenia projektu zmian do . Wynika z nich, że modyfikacji ulegną przepisy dotyczące odstępstw od warunków technicznych oraz zgłoszenia wymiany drogomierza. Na podstawie dostępnych informacji, autor wyjaśnia w artykule, jakie konkretnie zmiany są planowane.

Podkategorie

Aktualnościprofiauto

SiteLock