Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Instytucja czasowego wycofania pojazdu z ruchu wywodzi się z art. 78a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”. Z dniem 31 stycznia 2022 r. dojdzie do małej rewolucji, albowiem wejdą w życie zapisy ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2021 r., poz. 1517). Ustawa na podstawie komunikatu ministra cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego istotnie znowelizuje omawiany art. 78a. W artykule omówiono stan dzisiejszy i planowany zmiany w procedurze czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Mimo że temat reflektorów samochodowych był wielokrotnie poruszany na łamach „Serwisu Motoryzacyjnego”, to cały czas do Izby docierają zapytania w tej sprawie. Nowoczesne systemy oświetleniowe wymagają nowoczesnego podejścia podczas badania technicznego oraz odpowiedniej wiedzy dostosowanej do poziomu rozwoju technologii . I o tym w artykule.

W stałej rubryce zamieszczono odpowiedź na pytanie: Dlaczego wykonując badanie okresowe przed pierwszą rejestracją w pojeździe hybrydowym należy ustalić moc silników spalinowego i elektrycznego?

Przedawnienie jest instytucją prawną, dzięki której wraz z upływem określonego w ustawie terminu można uchylić się od obowiązku zaspokojenia roszczenia. Co do zasady przedawniają się wszelkie roszczenia o charakterze majątkowym. Ma to na celu m.in. zdopingowanie wierzycieli na dochodzenia roszczeń. Jeśli nie podejmą oni działań w odpowiednim zakresie, dłużnik ma prawo podnieść tzw. zarzut przedawnienia i w ten sposób zwolnić się z odpowiedzialności. W artykule omówiono działania, jakie można podjąć w celu uniknięcia przedawnienia.

18 listopada w Warszawie odbył się ogólnopolski protest przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Okazał się sukcesem środowiska badań technicznych. Na ręce przedstawicieli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów została złożona petycja w sprawie waloryzacji opłat za badania techniczne oraz 3384 deklaracje poparcia. W artykule omówiono działania PISKP na rzecz urealnienia wysokości opłat za badania techniczne, które zyskały poparcie branży motoryzacyjnej i wielu środowisk.

Podkategorie

Aktualności

Sosnowski


SiteLock