Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com



Inspekcja Transportu Drogowego dysponuje obecnie trzema mobilnymi stacjami kontroli pojazdów, które są wykorzystywane do kontroli stanu technicznego pojazdów ciężarowych i autobusów na drodze. Do tej pory nie ma jednak konkretnych podstaw prawnych, które by regulowały zasady takich kontroli, czy też wymagania dla urządzeń mobilnych. Te wszystkie kwestie mają być uregulowane przez zmiany prawne wprowadzane w projekcie ustawy o zmianie ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz ustawy o transporcie drogowym. Projekt ten wdraża do polskiego prawa dyrektywę 2014/47/UE. W artykule przedstawiono planowany zakres takiej kontroli mobilnej, wymagania dotyczące wyposażenia kontrolnego oraz samych osób kontrolujących.

W stałej rubryce zamieszczono odpowiedź na pytanie: Jaki termin okresowego badania technicznego należy wyznaczyć w przypadku pojazdu nauki jazdy?

Dokładnie 16 kwietnia minęło 15 lat od chwili powołania Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów przez założycielskie zgromadzenie 109 przedsiębiorców prowadzących stacje. Impulsem do powstania Izby był szok wywołany działaniami podjętymi wówczas przez Ministerstwo Infrastruktury, które zamierzało wprowadzić niekorzystne zmiany dla tego środowiska. Planowane zapisy skazywały stacje podstawowe na eliminację z rynku. Należało zamanifestować sprzeciw i wówczas sytuacja uświadomiła przedsiębiorcom, że praktycznie nie mają wpływu na bieg tych destrukcyjnych poczynań ustawodawczych. Mobilizacja środowiska i jego wysiłki przyniosły oczekiwany rezultat, rząd wycofał się z najbardziej nieżyciowych koncepcji. Od tamtych dni upłynęło już wiele lat i mogłoby się wydawać, że system badań technicznych powinien być już dopracowany i sprawnie funkcjonować. Tak jednak nie jest i przed Izbą stoją nadal ważne zadania. Wspomina o nich w artykule obok prezes Izby, dr inż. Leszek Turek. Zachęcam również do przeczytania obszernego wywiadu z prezesem Izby, jaki ostatnio ukazał się na portalu motofocus.pl. Można z niego dowiedzieć się, na jakim etapie znajduje się obecnie projekt zmian w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”, jak PISKP ocenia przekazanie kontroli nad stacjami w ręce Transportowego Dozoru Technicznego, czy też o zmianach, jakie zaszły w SKP w ostatnich latach. Trzeba przyznać, że pomimo jeszcze nieunormowanego do końca systemu badań, polskie stacje kontroli pojazdów są jednymi z najbardziej nowoczesnych w Europie.

Krzysztof Trzeciak

Na początku sezonu letniego w SKP zaczynają się pojawiać na badania kolejki turystyczne. Podlegają one sprawdzeniu warunków dodatkowych (dla kolejki turystycznej) oraz tzw. „zmian konstrukcyjnych” (dla pojazdów, które pretendują do tej klasyfikacji przez zmianę rodzaju pojazdu). W artykule podano i omówiono definicję kolejki turystycznej, prawidłowy sposób klasyfikacji, jak również warunki techniczne. Ponadto podano wymagane oznakowanie i wyposażenie dodatkowe kolejki. Na zakończenie zinterpretowano obowiązujący cennik za badanie tego typu pojazdów.

W koncernie FCA opracowano nową rodzinę silników benzynowych Global Small Engine – GSE (o handlowej nazwie FireFly), mających stopniowo zastąpić jednostki FIRE i SGE. Są nowoczesne i odznaczają się modułową budową, a jako dynamiczne i ekonomiczne z założenia – dzięki stosunkowo dużej mocy uzyskiwanej ze względnie niewielkiej pojemności skokowej – wpisują się w nurt tzw. downsizingu. W artkule omówiono szczegóły konstrukcyjne silników rodziny GSE/FireFly, w tym elektrohydraulicznie sterowany układ MultiAir III nowej generacji, który umożliwia płynną regulację wzniosu i faz pracy zaworów dolotowych.

Podkategorie





Aktualności



profiauto






SiteLock