Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


 

Oklejenie szyby folią ma dla jednych chronić wnętrza auta przed ciekawskim wzrokiem innych lub zabezpieczyć przed włamaniem. Dla innych – jest to pewien rodzaj mody, polegającej na upiększaniu samochodu. Niestety, nie może to być zwykłe oklejanie, ponieważ szyby w pojazdach są elementem związanym z bezpieczeństwem, a co za tym idzie obowiązują tu zasady związane z homologacją typu pojazdu oraz warunkami ogólnymi dopuszczenia do ruchu. W artykule omówiono podstawy prawne kontroli stanu szyb, ich oznakowanie homologacyjne oraz zasady oklejania folią.

 

Na stronie internetowej Sejmu znajduje się poselski projekt ustawy o zmianie ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dotyczy on ustanowienia odpowiedzialności administracyjnej za naruszenia przepisów o ruchu drogowym ujawnionych przy użyciu urządzeń rejestrujących oraz ustanowienia podmiotem odpowiedzialnym właściciela pojazdu lub innego podmiotu posiadającego tytuł prawny do władania pojazdem. Jakie przewidziano ograniczenia uprawnień dla policji, strażników gminnych oraz Inspekcji Transportu Drogowego? Od czego będzie zależeć wysokość kary pieniężnej za przekroczenie prędkości? W jaki sposób będzie ustalany właściciel pojazdu, którym dokonano naruszenia przepisów ruchu drogowego? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w artykule.

 

Okres wiosenny oznacza dla warsztatów wzmożony ruch na przeglądy klimatyzacji i wymianę opon. W tym numerze kontynuujemy temat obsługi klimatyzacji (artykuł na str. 38), opisując szerzej układy występujące w nowoczesnych samochodach (str. 32) oraz działanie obiegu chłodzenia w hybrydzie (str. 42). Przywołane artykuły pokazują, jak skomplikowane stają się układy klimatyzacji i jakie wyzwania stają przed mechanikami, zwłaszcza w przypadku elektroaut. Użytkownicy hybryd nie są świadomi podwyższonych kosztów obsługi klimatyzacji w swoich samochodach, ani prawdopodobnie nie są o tym informowani w salonie. Na str. 48 prezentujemy nowości w ofercie opon letnich, których sprzedaż zarówno w Europie, jak i Polsce stale rośnie, w odróżnieniu od spadającego zainteresowania oponami zimowymi. Czekają nas tutaj jednak daleko idące zmiany, o których jeszcze szeroko się nie informuje. Jak przewidują inżynierowie z firmy Continental, należy spodziewać się zatrzymania, a nawet odwrócenia tendencji stosowania szerszych kół. Udział opon w zużyciu paliwa stanowi aż 20% i każda modyfikacja ich budowy i stosowanych materiałów pozwala łatwiej spełnić prawne wymagania ograniczenia emisji CO2. Ostatni do wykorzystania potencjał kryje się jeszcze w wymiarach opon. W związku z tym, przewiduje się coraz szersze stosowanie opon stosunkowo wąskich, ale o większej średnicy, np. o rozmiarze 195/50-20”. Teraz ruch należy do projektantów nadwozi, którzy muszą w nowych modelach aut przewidzieć większe wnęki na koła.

Krzysztof Trzeciak

 

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, która weszła w życie w 2004 r., podzieliła stacje kontroli pojazdów na podstawowe i okręgowe. Podstawowe skp z tzw. rozszerzeniami mogą funkcjonować do końca grudnia 2015. Od 1 stycznia 2016 stacje kontroli pojazdów będą albo podstawowe albo okręgowe. Nie będzie już rozszerzeń, czyli małych literek. Koniec okresu przejściowego wiąże się także z koniecznością uzyskania nowego poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych wydawanego przez TDT dla tych stacji, które mają poświadczenie wydane na starych zasadach. Więcej na temat składania wniosku o wydanie nowego poświadczenia w artykule.

 

Świat diagnostyki samochodowej znowu pokonuje pewien zakręt. Z jednej strony mamy wszechobecne komputery wspomagające gromadzenie danych, wyliczanie ewentualnej usterki w samochodzie. Mamy internet, po którym musimy umieć się poruszać, aby znaleźć to, co nas naprawdę interesuje, a z drugiej strony znowu stoimy przed samochodem, tak jak kilkadziesiąt lat temu, i głowimy się, co może być uszkodzone. Pomimo posiadania drogiego sprzętu diagnostycznego, tak jak kiedyś najważniejsze jest myślenie, zdolności i doświadczenie. Bardzo ważne jest, od czego zacznie się diagnostykę, ponieważ każdy następny krok jest wynikiem poprzedniego.  Najlepiej byłoby zawsze dobrze zacząć i dobrze skończyć. Autor na przykładzie usterki zamka w samochodzie Opel Corsa pokazuje, jaki optymalny sposób postępowania należy przyjmować w diagnozowaniu przyczyn niedomagania.   

Podkategorie

Aktualności

Sosnowski

MTSP

SiteLock