Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


 

Zawieszenia autobusowe są tak różne, jak różne są autobusy. Obecnie głównym czynnikiem różnicującym konstrukcję zawieszenia jest funkcja autobusu. Ścieżki dalekobieżnych autokarów i autobusów miejskich rozeszły się już definitywnie. Na rynku występuje zróżnicowana gama zawieszeń dostosowanych do odmiennych zadań, obejmujących nie tylko transport miejski i dalekobieżny, jako skrajności, ale również lokujące się pomiędzy nimi przewozy zasięgu regionalnym czy międzymiastowym. W artykule zaprezentowano zarówno typowe zawieszenia mechaniczne, ze stalowymi resorami piórowymi, jak i nowoczesne zawieszenia niezależne. 

 

 

 

Tytułowe określenie Torque Vectoring od kilku już lat pojawia się w opisach technicznych samochodów. Ponieważ nie doczekało się ono jeszcze trafnego polskiego odpowiednika, warto przybliżyć Czytelnikom, co się pod nim kryje. Autor omawia ideę i cel stosowania tego rozwiązania, jak również przykłady zastosowań w określonych modelach samochodów.

 

 

Z punktu widzenia badań technicznych istotne jest wprowadzenie nowego dodatkowego badania pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową. Zmiany ustawowe wymusiły przygotowanie zmian w przepisach wykonawczych, czyli rozporządzeniach. Zgodnie z projektem przepisów wykonawczych badanie takiego pojazdu będzie polegało na oględzinach. Ustawodawca przewidział cztery możliwe do wystąpienia usterki, które będą kwalifikowane jako istotne, czyli skutkujące negatywnym wynikiem badania. W artykule auto zajął się omówieniem planowanej procedury badań.   

 

Diagnostyką samochodową zajmują się nie tylko elektronicy, ale także osoby, które nauczyły się elektrotechniki podczas naprawy samochodów. Dysponując bogatym doświadczeniem, potrafią doskonale radzić sobie z trudnymi tematami dotyczącymi określenia sprawności poszczególnych podzespołów. W artykule podano przykład oceny sprawności elementu pracującego w sieci cyfrowej – elektronicznego wyświetlacza, który nic nie pokazuje i nie ma z nim komunikacji przez skaner diagnostyczny. Wówczas trzeba odłożyć skaner oraz próbniki napięcia i podłączyć oscyloskop. Nie będąc elektronikiem, każdy mechanik musi nauczyć się posługiwać tym przyrządem pomiarowym, ponieważ nie jest to trudne, a konieczne przy naprawie współczesnych samochodów. Nie wymaga się od mechanika skomplikowanej analizy sygnałów, a jedynie oceny poprawności sygnału. Poza tym trzeba umieć odczytać napięcie danego sygnału i częstotliwość. Autor omówił metody diagnostyczne wykonywane w celu znalezienia usterki wyświetlacza. 

 

 

Nietrzeźwi kierowcy stanowią znaczącą grupę osób, które powodują wypadki na drodze. Od wielu lat jazda na „podwójnym gazie” jest w Polsce przestępstwem. Obecnie w tym zakresie przygotowano znaczącą nowelizację przepisów i wprowadzono do użytku tzw. blokadę alkoholową. Zgodnie ze znowelizowanym art. 38 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”  kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową. Ponadto na podstawie tego samego artykułu ustawy kierowca jest zobowiązany mieć przy sobie dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej, wystawiony przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela. W artykule autor  skoncentrował się na przepisach prawa karnego, a także nowych podstawach prawnych z prawa o ruchu drogowym w tym zakresie. 

 

Podkategorie

Aktualności

Sosnowski


SiteLock