Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Starsze modele popularnych modeli pojazdów po­trafią niekiedy podczas naprawy zaskoczyć nawet doświadczonego mechanika. Tak było również w przypadku Volkswagena Polo trzeciej generacji, wy­posażonego w silnik benzynowy 1.4. W pojeździe tym występowały sporadyczne problemy związane z utratą mocy silnika, a objawiające się brakiem możliwości przyspieszania pojazdu. Kolejne wizyty w warsztatach i wymiany wielu części nie pomagały. Ze względu na brak no­wych „pomysłów”, postanowiono ostatecznie wykorzy­stać sterownik silnika z innego samochodu i przy jego pomocy sprawdzić działanie silnika Polo. Problemem jednak okazał się immobilizer, który w takim przypad­ku powinien być usunięty ze sterownika silnika pojaz­du dawcy. W ostatnim momencie, przed przełożeniem sterownika silnika, zdecydowano się na podmianę nowej cewki zapłonowej renomowanej marki zamontowaną w pierwszym warsztacie na starą. Zamiana okazała się sukcesem, problem z silnikiem ustąpił. Dlaczego? O tym w artykule.

 

Pomimo wejścia w życie zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, zagadnienie identyfikacji pojazdu na podstawie karty pojazdu nadal budzi pewne kontrowersje. Autor w artykule staram się rozwiać wątpliwości, a także przedstawić swój pogląd na tę kwestię.

 

W 2004 roku, jak wchodziła w życie ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, niejasny stał się status prawny tych stacji, któ­re były prowadzone przez szkoły, centra kształcenia, pogotowia ratunkowe i inne. Dzięki staraniom PISKP, posłowie z sejmowej Komisji Infrastruktury złożyli poselski projekt zmiany ustawy „Prawo o ru­chu drogowym”. Owocem tych prac jest opublikowana w Dzienniku Ustaw z 8 września 2015 r. ustawa, która reguluje status praw­ny stacji kontroli pojazdów prowadzonych przez pod­mioty nie będące przedsiębiorcami. Autor omawia w artykule wprowadzone zmiany w tym zakresie.

 

 

W 2004 roku, jak wchodziła w życie ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, niejasny stał się status prawny tych stacji, któ­re były prowadzone przez szkoły, centra kształcenia, pogotowia ratunkowe i inne. Dzięki staraniom PISKP, posłowie z sejmowej Komisji Infrastruktury złożyli poselski projekt zmiany ustawy „Prawo o ru­chu drogowym”. Owocem tych prac jest opublikowana w Dzienniku Ustaw z 8 września 2015 r. ustawa, która reguluje status praw­ny stacji kontroli pojazdów prowadzonych przez pod­mioty nie będące przedsiębiorcami. Autor omawia w artykule wprowadzone zmiany w tym zakresie.

 

Artykuł jest poświęcony tematowi przedniego oświetlenia w motocy­klach. Przepisy krajowe dotyczące tego rodzaju pojazdów przewidują co prawda pewne odstępstwa, jednak głównym powodem powstania tego artykułu jest fakt, że na rynku znajdują się motocykle, w których rozwiązania techniczne zwią­zane z oświetleniem w polskich przepisach w ogóle nie mają miejsca lub są niezgodne z rozporządzeniem o warunkach technicznych pojazdów. Problem polega na tym, że te motocykle mają homologację, są zarejestro­wane i lada dzień mogą pojawić się w stacjach kontroli pojazdów.

Podkategorie

Aktualności

Sosnowski


SiteLock