Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


 

 

 

Ostatnia nowelizacja rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów, która weszła w życie 15 sierpnia 2015 r., w zasadniczej części dotyczyła dopuszczenia do ruchu tzw. „anglików”. Ale nie tylko. Dodatkowo w tej nowelizacji udało się zawrzeć także inne ważne zmiany, o które od dawna zabiegała PISKP w imieniu środowiska. Autor omawia zmiany m.in. wynikające z postulatów środowiska, które były oparte na doświadczeniu, na rzeczywistych przypadkach, mających miejsce w stacjach kontroli pojazdów.

 

Kontynuujemy cykl na temat podstaw aktywności internetowej warsztatu samochodowego. Posiadanie własnej, odpowiednio zaprojektowanej i wypełnionej właściwą treścią strony internetowej oraz sprawne odpowiadanie na elektroniczne listy skierowane do firmy na pewno będą świadectwem profesjonalizmu oraz nowoczesności warsztatu. W poprzednim numerze omówiliśmy temat zawartości i formatu strony, teraz kolej na jej tworzenie.

Temat instalowania dodatkowego wyposażenia w samochodzie pojawia się w warsztacie dosyć często. Montaż autoalarmów, świateł dziennych, dodatkowego ogrzewania, elektrycznych podnośników szyb i innych akcesoriów to zadania, które pozornie wy­dają się łatwe, o ile nie ingerujemy w oryginalne systemy. We współczesnych samochodach prawie nad wszystkimi urządzeniami sprawują kontrolę sterowniki. Dlatego po podłączeniu urządzeń i przewodów elektrycznych ste­rowniki danego systemu zazwyczaj muszą być o tym po­wiadomione (zaprogramowane). Z pozoru łatwe zadanie może okazać się trudne i kosztowne. Autor omawia kilka przykładów niestandardowego konfigurowania urządzeń, m.in. w samochodzie tzw. „angliku”.

Czy stan filtra DPF może mieć wpływ na sprawność turbosprężarki? Czy usterka objawiająca się spadkiem osiągów pojazdu i wyrażana jest nagłą utra­tą mocy i prędkości jest faktycznie spowodowana przez układ doładowania? Bardzo często brak wiedzy o wzajemnych relacjach technicznych poszczególnych systemów jest przyczyną kilkukrotnej wymiany określonych podzespołów. W podglądzie parametrów pracy układu doładowania zaobserwujemy bardzo często brak wzrostu ciśnienia po zwiększeniu prędkości obrotowej silnika. Taka informacja mówi nam nie o uszkodzeniu turbosprężarki, tylko o nieprawidłowości w jej działaniu tego lub innego układu w całości systemu. Może być wy­nikiem wielu usterek, zarówno układu sterowania wy­dajnością turbosprężarki, jak i systemu paliwowego, czy niedrożnością układu wydechowego. O wzajemnych zależnościach układu doładowania z filtrem DPF i układem EGR w artykule.

 

W nr. 9/15 Serwisu Motoryzacyjnego wspomnieliśmy, że wielu niedoświadczonych diagnostów często zbyt pochopnie stwierdza usterkę sterownika, który w rzeczywistości jest całkowicie sprawny. Opisany wówczas problem dotyczył sytuacji, gdy nie ma możliwości komunikacji ze sterownikiem. W tym artykule autor zajął się przypadkiem, gdy mamy możliwość komunikacji, jednak odczyt pamię­ci usterek nie daje jednoznacznego rozwiązania problemu. Autor opisuje jak zminimalizować liczbę nietrafionych diagnoz.

Podkategorie

Aktualności

Sosnowski

MTSP

SiteLock