Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com 

Podejrzenie nieprawidłowej lub wręcz braku pracy sterownika nakłada na diagnostę określone procedury postępowania. Użyte przyrządy pomiarowe i proces badania są uzależnione od rodzaju usterki, z jaką mamy do czynienia, a także wiedzy i wyposażenia warsztatu. W artykule autor nakreśla podstawy metodyki postępowania w przypadku określonych usterek sterownika ECU z wykorzystaniem multimetru, oscyloskopu, czy popularnej kontrolki wykonanej z żarówek samochodowych o różnej mocy.

 

 

Podstawowymi miernikami do napraw elektrycznych, informatycznych, elektronicznych, mechatronicznych są: próbnik lampowy, diodowy, multimetr i oscyloskop. Pierwszy służy do sprawdzania zasilania i funkcjonowania elementów elektrycznych. Drugi  poza pomiarami napięcia jest często wykorzystywany do badania ciągłości przewodów. Przystępując do badań multimetrem trzeba już o wiele więcej wiedzieć, umieć ocenić pomiary napięcia, np. w przypadku sygnałów zmiennych. Poza tym trzeba nauczyć się wykorzystywać proste prawo Ohma. W jaki sposób? Autor ilustruje to na przykładzie diagnozowania zaniku mocy silnika ZS.

 

 

Na stronie internetowej Sejmu znajduje się poselski projekt ustawy o zmianie ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dotyczy on ustanowienia odpowiedzialności administracyjnej za naruszenia przepisów o ruchu drogowym ujawnionych przy użyciu urządzeń rejestrujących oraz ustanowienia podmiotem odpowiedzialnym właściciela pojazdu lub innego podmiotu posiadającego tytuł prawny do władania pojazdem. Jakie przewidziano ograniczenia uprawnień dla policji, strażników gminnych oraz Inspekcji Transportu Drogowego? Od czego będzie zależeć wysokość kary pieniężnej za przekroczenie prędkości? W jaki sposób będzie ustalany właściciel pojazdu, którym dokonano naruszenia przepisów ruchu drogowego? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w artykule.

 

Oklejenie szyby folią ma dla jednych chronić wnętrza auta przed ciekawskim wzrokiem innych lub zabezpieczyć przed włamaniem. Dla innych – jest to pewien rodzaj mody, polegającej na upiększaniu samochodu. Niestety, nie może to być zwykłe oklejanie, ponieważ szyby w pojazdach są elementem związanym z bezpieczeństwem, a co za tym idzie obowiązują tu zasady związane z homologacją typu pojazdu oraz warunkami ogólnymi dopuszczenia do ruchu. W artykule omówiono podstawy prawne kontroli stanu szyb, ich oznakowanie homologacyjne oraz zasady oklejania folią.

 

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, która weszła w życie w 2004 r., podzieliła stacje kontroli pojazdów na podstawowe i okręgowe. Podstawowe skp z tzw. rozszerzeniami mogą funkcjonować do końca grudnia 2015. Od 1 stycznia 2016 stacje kontroli pojazdów będą albo podstawowe albo okręgowe. Nie będzie już rozszerzeń, czyli małych literek. Koniec okresu przejściowego wiąże się także z koniecznością uzyskania nowego poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych wydawanego przez TDT dla tych stacji, które mają poświadczenie wydane na starych zasadach. Więcej na temat składania wniosku o wydanie nowego poświadczenia w artykule.

Podkategorie

Aktualnościprofiauto


SiteLock