Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


W 2004 roku, jak wchodziła w życie ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, niejasny stał się status prawny tych stacji, któ­re były prowadzone przez szkoły, centra kształcenia, pogotowia ratunkowe i inne. Dzięki staraniom PISKP, posłowie z sejmowej Komisji Infrastruktury złożyli poselski projekt zmiany ustawy „Prawo o ru­chu drogowym”. Owocem tych prac jest opublikowana w Dzienniku Ustaw z 8 września 2015 r. ustawa, która reguluje status praw­ny stacji kontroli pojazdów prowadzonych przez pod­mioty nie będące przedsiębiorcami. Autor omawia w artykule wprowadzone zmiany w tym zakresie.

Artykuł jest poświęcony tematowi przedniego oświetlenia w motocy­klach. Przepisy krajowe dotyczące tego rodzaju pojazdów przewidują co prawda pewne odstępstwa, jednak głównym powodem powstania tego artykułu jest fakt, że na rynku znajdują się motocykle, w których rozwiązania techniczne zwią­zane z oświetleniem w polskich przepisach w ogóle nie mają miejsca lub są niezgodne z rozporządzeniem o warunkach technicznych pojazdów. Problem polega na tym, że te motocykle mają homologację, są zarejestro­wane i lada dzień mogą pojawić się w stacjach kontroli pojazdów.


Tym artykułem rozpoczynamy cykl na temat podstaw aktywności internetowej warsztatu samochodowego. Posiadanie własnej, odpowiednio zaprojektowanej i wypełnionej właściwą treścią strony internetowej oraz sprawne odpowiadanie na elektroniczne listy skierowane do firmy na pewno będą świadectwem profesjonalizmu oraz nowoczesności warsztatu. Klienci bowiem coraz chętniej szukają informacji w internecie oraz porozumiewają się tą drogą (pozwala to zachować anonimowość i nie zobowiązuje). W pierwszym odcinku przedstawiono zasady budowy choćby najprostszej „technicznie” i estetycznej własnej witryny.

 

   Ostatnio w moje ręce trafiły sta­tystyki podsumowujące badania techniczne wykonane w pierwszym półroczu tego roku. Wynika z nich, że aż 40% kontrolowanych pojazdów miało usterki, w tym 22% – istotne dla bezpieczeństwa ruchu. Dotyczyły one głównie oświetlenia, hamulców i stanu opon. Co czwarty badany pojazd nie otrzymał z tego powodu przedłużenia ważności dowodu re­jestracyjnego. Przy czym prawdo­podobieństwo negatywnego wyniku badania szybko rosło z wiekiem po­jazdu. Biorąc pod uwagę rok produk­cji pojazdów okazało się, że starsze niż 9 lat stanowiły ponad połowę odrzuconych. W statystykach podano również, że na stację w terminie nie zgłasza się co trzeci kierowca, a naj­częstsze opóźnienie sięga jednego do dwóch miesięcy. Tak złe wyniki nie dotyczą jednak Polski. Zostały opu­blikowane przez organizację GTÜ i dotyczą Niemiec. Odnosząc te wyni­ki do ogólnej liczby 44,4 mln zareje­strowanych w Niemczech pojazdów okazuje się, po tamtejszych drogach porusza się aż 10 mln aut z istotny­mi dla bezpieczeństwa usterkami. Te liczby już robią wrażenie. Według ekspertów GTÜ tak wysoki poziom wadliwych aut wynika z nieregular­nego serwisowania. Nie są znane wy­niki tego typu badań statystycznych w odniesieniu do rynku polskiego, bowiem nie powstały rządowe agen­cje wyspecjalizowane w ocenie stanu BRD. Jest jednak nadzieja, że pew­ne – szczątkowe, co prawda – dane, uda się pozyskać z systemu CEP. Nie omieszkamy je opublikować na na­szych łamach.

Krzysztof Trzeciak

 


Wprowadzanie coraz nowocześniejszych rozwiązań technicznych w konstrukcjach pojazdów wymusza na warsztatach samochodowych również „podążanie z duchem czasu”. Zmiany te dotyczą zarówno pogłębiania wiedzy technicznej niezbędnej do prawidłowej naprawy podzespołów i prac serwisowych, jak i odpowiedniego wyposażenia. Przez bardzo długi czas uważano, że urządzenia diagnostyczne typu skaner, diagnoskop, czy interfejs diagnostyczny są zastrzeżone tylko dla warsztatów zajmujących się diagnostyką i naprawą układów elektrycznych i elektronicznych systemów samochodowych. Obecnie powinien być standardowym wyposażeniem każdego warsztatu. Jeżeli ustaliliśmy, że bez odpowiedniego testera nie można prawidłowo funkcjonować, to nasuwa się następne pytanie: jakie urządzenie zakupić? Autor na podstawie własnego doświadczenia omawia poszczególne kryteria wyboru testera właściwego dla danej działalności.

Podkategorie

Aktualnościprofiauto

SiteLock