Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (UC48), który ma implementować do naszego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep. W artykule autor omówił proponowane zmiany dotyczące przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Aktualnościprofiauto

SiteLock