Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb

 

 

Codziennie posługujemy się skanerem diagnostycznym i dlatego powinniśmy umieć maksymalnie wykorzystać jego możliwości. Nie możemy tłumaczyć się tym, że mamy zbyt mało czasu na analizowanie „ukrytych“ funkcji. Po pierwsze, funkcje te wcale nie są ukryte, tylko my nie posługujemy się nimi. Po drugie, właściwe i pełne wykorzystanie skanera pozwoli nam zaoszczędzić wiele czasu. Najczęściej problem pojawia się, jak nie możemy nawiązać komunikacji z danym sterownikiem, zaś drugi problem dotyczy interpretacji usterki. Autor podpowiada, jak należy zapamiętywać i kojarzyć ze sobą rodzaje usterek z typem silnika. Powtarzające się usterki są bardzo dużą pomocą w diagnostyce.

 

 

 

Analizując projekty na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, oprócz najbardziej palącego projektu, który ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., związanego z 

pojazdami przystosowanymi do ruchu lewostronnego i pojazdów amerykańskich, mamy jeszcze jeden projekt. Co prawda zakłada się, że zacznie obowiązywać od 1 lipca 2015 r., ale jest to na tyle duża i istotna zmiana, że warto o niej wspomnieć. Zmiany w projekcie rozporządzenia są wynikiem prac zespołu ds. warunków technicznych pojazdów oraz konieczności dostosowania przepisów krajowych do wymagań obowiązujących w homologacji typu, aby zapobiec sytuacjom, w których wymagania homologacyjne pojazdów będą różne niż krajowe warunki techniczne pojazdów, weryfikowane podczas okresowych badań technicznych pojazdów, a także dostosowaniem zapisów rozporządzenia do zmian, jakie zaszły w regulacjach UE i EKG ONZ. W tym artykule autor skupił się na omówieniu rozdziału związanego z masami, naciskami i długościami.

 

 

 

W Dzienniku Ustaw z 2014 r. pod pozycją 1836 ukazało się nowe rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów. Weszło ono w życie 26 grudnia 2014 r. Kandydaci na diagnostów i diagności uzupełniający uprawnienia oczekiwali na to rozporządzenie od momentu wejścia w życie tzw. ustawy deregulacyjnej, tj. od 10 sierpnia 2014 r., kiedy to zmieniły się wymagania w zakresie wykształcenia i praktyki dla kandydatów na diagnostów. Co się zmieniło w kwestii dotyczących szkolenia i egzaminowania diagnostów, a także wzorów dokumentów związanych z uzyskaniem uprawnień do wykonywania badań technicznych? Odpowiedź w artykule.

 

 

Prawo unijne, a także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mają coraz większy wpływ na stosowanie prawa w naszym kraju. Ostatnio bardzo dużo mówiło się o wyroku, zgodnie z którym do ruchu w Polsce mają być dopuszczone pojazdy z kierownicą po prawej stronie. Wyrok ten odniósł także bezpośredni i pozytywny „skutek dla życia” jednego z diagnostów, który kilka lata temu wykonał badanie tzw. „anglika” z wynikiem pozytywnym. Autor, jako obrońca w tym postępowaniu, zaprezentował w artykule precedensowy wyrok NSA, który może mieć wpływ także na ewentualne inne postępowania w sprawie cofnięcia uprawnień diagnostom wykonującym podobne badania.

 

W Dzienniku Ustaw z 2014 r. pod pozycją 1836 ukazało się nowe rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów. Weszło ono w życie 26 grudnia 2014 r. Kandydaci na diagnostów i diagności uzupełniający uprawnienia oczekiwali na to rozporządzenie od momentu wejścia w życie tzw. ustawy deregulacyjnej, tj. od 10 sierpnia 2014 r., kiedy to zmieniły się wymagania w zakresie wykształcenia i praktyki dla kandydatów na diagnostów. Co się zmieniło w kwestii dotyczących szkolenia i egzaminowania diagnostów, a także wzorów dokumentów związanych z uzyskaniem uprawnień do wykonywania badań technicznych? Odpowiedź w artykule.

Podkategorie

Aktualności

SiteLock