Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Pomimo wejścia w życie zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, zagadnienie identyfikacji pojazdu na podstawie karty pojazdu nadal budzi pewne kontrowersje. Autor w artykule staram się rozwiać wątpliwości, a także przedstawić swój pogląd na tę kwestię.

 

Aktualności

Sosnowski


SiteLock