Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb

Numer 5/2009

Autor przedstawia możliwości chiptuningu silnika 3.0 V6 TDi, który można spotkać w samochodach Audi A4, A5, A6, A8, Q7,czy w najnowszym Q5. Konstruktorzy silnika pozostawili spory margines bezpieczeństwa w zakresie obciążeń termicznych, co daje duże możliwości jego tuningowania. Kryją się za tym jednak pułapki, które autor prezentuje w swoim materiale.

Systemy kontroli ciśnienia opon, sygnalizującego kierowcy uszkodzenie ogumienia, stają się coraz powszechniejsze. Jakie systemy znajdują praktyczne zastosowanie i jakie wymagania stawiają warsztatom? W artykule przedstawiono systemy czynne i bierne oraz różnice między systemami Beru i Schrader. Opisano również procedurę kalibracji systemu TSS, co jest konieczne w przypadku dokonywania zamiany kół mię­dzy osiami lub przekładania kompletnych kół zi­mowych na letnie. 

Autor kontynuuje z poprzedniego numeru temat legalności modyfikacji. Prawo nie zabrania modyfikacji, ale bardzo często spotykany ich zakres i sposób jest niestety niezgodny z przepisami. W tym numerze zostają przedstawione akty prawne regulujące wymagania, jakim powinien odpowiadać tuningowany pojazd. 

Coraz częściej stosowanym źródłem światła są lampy wyładowcze nazywane popularnie ksenonami. Lampy takie wytwarzają strumień światła dzięki zjawisku jonizacji gazu wypełniającego bańkę, poddanego działaniu łu­ku elektrycznego. Autor omawia zasadę działania „lsenonów” jak i najnowszych rozwiązań świateł opartych na technologii LED.

Artykuł poświęcony ogólnym zasadom obsługi klimatyzacji. Przeciętny użytkownik pojazdu ma bardzo ograniczo­ną wiedzę na temat używania, jak również dbania o klimatyzację. Cała wiedza z reguły sprowadza się do załączenia przyci­skiem AC sprężarki oraz ustawienia temperatury na mini­mum. Tymczasem podzespoły klimatyzacji wymagają określonej obsługi serwisowej gwarantującej systemowi kli­matyzacji niezawodność działania. W ostatnim czasie wiele warsztatów zakupiło sprzęt w po­staci stacji bardziej lub mniej automatycznych, służących do napełniania układów klimatyzacji. Nie należy zapominać jed­nak o tym, że klimatyzacja to nie tylko czynnik + olej + barw­nik, ale również skraplacz, parownik, osuszacz i zespół filtrów kabinowych. Muszą one być także prawidłowo obsłużone, aby zapewnić właściwą pracę całego układu klimatyzacji, na który składają się również system ogrzewania i wentylacji. W kolejnym artykule autor opisze sposoby i urządze­nia, które pomogą klientowi rozwiązać jego problemy, a warsztatowi przysporzyć dodatkowych dochodów.

Aktualności

SiteLock