Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Artykuł poświęcony ogólnym zasadom obsługi klimatyzacji. Przeciętny użytkownik pojazdu ma bardzo ograniczo­ną wiedzę na temat używania, jak również dbania o klimatyzację. Cała wiedza z reguły sprowadza się do załączenia przyci­skiem AC sprężarki oraz ustawienia temperatury na mini­mum. Tymczasem podzespoły klimatyzacji wymagają określonej obsługi serwisowej gwarantującej systemowi kli­matyzacji niezawodność działania. W ostatnim czasie wiele warsztatów zakupiło sprzęt w po­staci stacji bardziej lub mniej automatycznych, służących do napełniania układów klimatyzacji. Nie należy zapominać jed­nak o tym, że klimatyzacja to nie tylko czynnik + olej + barw­nik, ale również skraplacz, parownik, osuszacz i zespół filtrów kabinowych. Muszą one być także prawidłowo obsłużone, aby zapewnić właściwą pracę całego układu klimatyzacji, na który składają się również system ogrzewania i wentylacji. W kolejnym artykule autor opisze sposoby i urządze­nia, które pomogą klientowi rozwiązać jego problemy, a warsztatowi przysporzyć dodatkowych dochodów.

Aktualnościprofiauto

SiteLock