Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb

Numer 9/2012

Dla stacji kontroli pojazdów historia pod nazwą CEPiK rozpoczęła się 1 stycznia 2004 r. Tego dnia zaczęło obowiązywać rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie opłaty ewidencyjnej. Często diagności zadają sobie pytanie, co właściwie jest wysyłane w plikach generowanych przez program do prowadzenia rejestru badań? Czy to są jakieś poufne informacje? W artykule autor wyjaśnia, co wysyłamy i jak działa CEP.

 

Czy mechanik powinien montować część, o której wie, że jest nietrwała, nie spełnia pewnych standardów lub jest niskiej jakości? Czy naprawa przeprowadzona z użyciem takich części będzie skuteczna? Czy klient będzie z zadowolony z takiej naprawy i czy poleci usługi warsztatu innym klientom? Czy właściciele warsztatów powinni narażać swój wizerunek rzetelnego usługodawcy? Autor odpowiada na te pytania w swoim artykule, opierając się na własnych doświadczeniach w stosowaniu części różnego pochodzenia.

 

W artykule autor podaje kilka praktycznych porad z zakresu diagnostyki, opartych na swoich doświadczeniach. Między innymi wyjaśnia, czy zapalenie się lampki MIL zawsze świadczy o usterce w systemie sterowania silnikiem, dlaczego po zamontowaniu nowego czujnika (położenia wału lub wałka rozrządu) nie można uruchomić silnika, gdzie poszukiwać usterki, gdy na postoju włącza się dmuchawa wewnątrz kabiny pasażerskiej?

 

Nikt nie lubi być kontrolowany. Niestety prawo zmusza przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów do poddawania się corocznym kontrolom starosty oraz przynajmniej raz na 5 lat procedurze sprawdzenia stacji przez inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego. Wykonując swoje zadania, zwłaszcza w zakresie nadzoru i kontroli, właściwy organ działa wyłącznie na podstawie i w granicach prawa, ale musi się to odbywać dodatkowo z poszanowaniem uzasadnionych interesów przedsiębiorcy. Mimo że stosowne przepisy, oczywiście z pewnymi modyfikacjami, obowiązują od 2004 r., niektóre kwestie nadal budzą wątpliwości.

 

Unia Europejska cały czas zmierza w kierunku ujednolicenia systemu badań technicznych pojazdów we wszystkich krajach członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa i stanu technicznego pojazdów, jako jednej z przyczyn wypadków drogowych. Co zawiera projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów? Jakie w związku z tym czekają zmiany w organizacji pracy stacji SKP? Odpowiedź w numerze.

 

Aktualności

SiteLock