Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb

Numer 7-8/2009

Autor przedstawia dwie grupy najczęściej spotykanych usterek układu wtryskowego diesli. Pierwszą grupę stanowią usterki wynikające ze złego stanu technicznego silnika. Druga grupa to awarie układu za­silania i osprzętu, powodujące jego unieruchomienie. Szczegóły w artykule.

Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” wprowadza w tym roku do porządku prawnego definicję kolejki turystycznej, a także nakłada obowiązek poddawania tego typu pojazdów okresowym badaniom technicznym. W artykule zostały omówione warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać kolejki.

Wiele osób kupujących używane samochody spotkało się z procederem cofania licznika. Serwisy internetowe pośredniczące w sprzedaży pojazdów są pełne ofert sprzedaży używanych, często wieloletnich pojazdów, o bardzo atrakcyjnych przebiegach. Czy proceder ten jest zgodny z obowiązującym prawem i jakie może rodzić skutki - o tym w artykule.

Badanie układu hamulcowego pojazdu o dmc powyżej 3,5 t przeprowadza się w sposób istotnie odmienny od badania sa­mochodu o dmc poniżej 3,5 t. Na czym polegają te różnice, można dowiedzieć się z materiału zamieszczonego w numerze.

Wchodzące w życie we wrześniu 2009 r. rozporządzenie Euro 5 oprócz nowych, bardziej restrykcyjnych poziomów emisji dla samochodów osobowych oraz lekkich ciężarowych, wprowadza ważne postanowienia dotyczące napraw i serwisowania pojazdów. Jakie nowe możliwości stwarza Euro 5 dla niezależnych warsztatów i jakie będzie przy tym potrzebne oprzyrządowanie? Jaki będzie zakres udostępnianych informacji? Odpowiedzi na pytania w artykule.

Aktualności

SiteLock