Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb

Numer 4/2009

Sejmowa komisja infra­struktury przyjęła rządowy projekt zmian w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”, zakładający m.in. zmianę dotychcza­sowego tzw. pierwszego badania technicznego na badanie okresowe wykonywane po raz pierwszy. Zgodnie z projektem takiemu badaniu nie będzie podlegał zarejestrowany pojazd sprowadzony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa człon­kowskiego Porozumienia EFTA. Jest to dobra okazja do przedstawienia infor­macji na temat funkcjonowania badań tech­nicznych w innych państwach na świecie.

Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych jest tym, które generuje większość pytań ze strony diagnostów pracujących w SKP. Podstawą posługiwania się tym aktem prawnym jest zro­zumienie, że nie może wystąpić badanie techniczne nie ujęte w tym rozporządzeniu. Jednocześnie wiele stacji kontroli ta­kie badania wykonuje, narażając diagnostę na dolegliwe ka­ry. Typowym przykładem jest ustalenie cech identyfikacyj­nych pojazdu na zlecenie urzędu celnego lub właściciela.  Inne przykłady w numerze.

Naprawa alternatora nie sprawia kłopotu, pod warunkiem, że mamy do czynienia z klasycznym typem alternatora. Nowoczesna elektronika staje się jednak wszechobecna, także i w alternatorach spotykamy układy przetwarzania danych. Sterownik silnika analizuje informacje z czujników i na tej podstawie podejmuje decyzję, jakie napięcie ładowania jest odpowiednie w danym momencie. Autor opisuje sposób diagnozowania tego typu alternatorów, opierając się na przykładzie Forda Focusa. 

Naklejanie folii samoprzylepnych na szyby pojazdów - w celu podniesienia komfortu podróży i ochrony antywłamaniowej - wywołuje wiele kontrowersji. Dochodzi do częstych dyskusji z użytkownikami takich „oklejonych” pojazdów podczas badań technicznych. W artykule przedstawiamy stanowisko w tej sprawie Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych.

Od kiedy na naszych drogach pojawiły się samochody, w których silniki są sterowane w pełni elektronicznie, pojawiła się także możliwość manipulacji danymi w ich układach sterujących. Owa manipulacja nazywa się z angielska tuningiem. Co to jest chiptuning, na ile może zwiększyć osiągi silnika i jaki jest jego koszt - o tym można przeczytać w artykule. Ponadto autor opisuje przykre niespodzianki, jakie czekają po niefachowym tuningowaniu silnika.

Aktualności

SiteLock