Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb

Numer 3/2009

Wokół połączeń samochodów z przyczepami narosło wiele nieporozumień, poczynając od spraw najprostszych, tj. nazw oraz oznakowania. Autor przedstawia podział haków na klasy oraz opisuje badania, jakim urządzenia sprzęgające podlegają w ramach obowiązkowej homologacji.

W artykule autor porusza temat, który umyka wielu osobom kupującym urządzenia diagnostyczne. Firmy prześcigają się w reklamowaniu możliwości diagno­zowania podkreślając, jak wiele marek pojazdów daje się obsługiwać. Tymczasem jednym z kryte­riów, które jest bardzo ważne dla prawidłowej oceny usterki i wykonania właściwej naprawy, jest możli­wość właściwego odczytania kodu błędu. Jakie pułapki czekają na obsługującego tester z niepełnym lub błędnie przetłumaczonym oprogramowaniem? Odpowiedzi w numerze.

Autor przedstawia w artykule zagad­nienia związane z siedzeniami wzdłużnymi w pojazdach sa­mochodowych i sposobem określania masy przyczepy lek­kiej dla konkretnego samochodu osobowego.

Direct Acting Piezo Injectors jest angiel­ską nazwą nowej generacji wtryskiwa­czy piezoelektrycznych o bezpośredniej aktywacji opracowanych przez firmę Delphi, która zaczyna pojawiać się w najnow­szych silnikach Diesla. W artykule przedstawiono budowę i działanie wtry­skuwaczy.

Zgodnie z dyrektywami Unii, grupa pojazdów ciężaro­wych zarejestrowanych po 1 stycznia 2000 r., powinna być od dnia 31 marca 2009 r. do­posażona w lusterka szerokokątne i lusterka bliskiego zasięgu. Autor przedstawia w artykule wymagania jakie są stawiane lusterkom oraz opisuje pojazdy, których te wymagania dotyczą.

Aktualności

SiteLock