Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Procedowany obecnie przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa projekt zmiany ustawy „Prawo o ruchu drogowym” ma dostosować prawodawstwo polskie do wymogów dyrektywy 2014/45/UE. Pierwszy projekt, który został poddany szerokim konsultacjom międzyresortowym i społecznym, został przedstawiony w październiku zeszłego roku. Wnioskodawca wprowadził do niego liczne poprawki, a projekt w marcu tego roku został poddany konsultacjom międzyresortowym. podczas organizowanej przez PISKP konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów – 2017” została przedstawiona najnowsza wersja projektu. Informacje przekazane w Zakopanem wzbudziły duże zainteresowanie słuchaczy. W artykule zostały omówione te przedstawione elementy projektu, które są nowe lub zmieniły się w stosunku do poprzedniego projektu w zakresie stacji i badań. W kolejnym numerze miesięcznika autor zapozna czytelników z propozycjami zmian odnoszącymi się do diagnostów.

Aktualności

Ciekawe linkiSiteLock