Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Informujemy, że w dniach 25-27 maja 2022 roku w Zakopanem, odbędzie się XVI Konferencja Szkoleniowa "Stacje Kontroli Pojazdów 2022" organizowana przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów. 

System badań technicznych od lat boryka się z nierozwiązanymi problemami w sferze zarówno prawnej jak i technicznej. W związku z tym hasło przewodnie tegorocznej konferencji brzmi: „Nowa dekada – nierozwiązane problemy”. 

Cały czas trwają prace związane z wdrożeniem Dyrektywy 2014/45/UE. Projektowane przepisy przebudują system badań technicznych pojazdów w Polsce i wprowadzą zmiany, które będą funkcjonowały przez najbliższą dekadę, albo nawet i dłużej. Podczas konferencji zostaną przedstawione najnowsze informacje w tej sprawie.

Nie mniej ważna jest kwestia waloryzacji opłat za badania techniczne, które nie uległy zmianie przez ostatnie 18 lat. Przez ten czas znacznie wzrosły koszty działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów. Opłata za badanie techniczne jest nieadekwatna do obecnych realiów gospodarczych. Wiele stacji balansuje na progu rentowności. Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów prowadzi aktywne działania w tej sprawie, które także zostaną omówione na konferencji.

Konferencja jest jedną z największych i zarazem najbardziej popularnych imprez o charakterze szkoleniowym kierowanych do przedstawicieli środowiska badań technicznych pojazdów w Polsce. Wydarzenie to jest szczególnie wyczekiwane w związku z dwuletnią przerwą spowodowaną przez COVID-19. Organizatorzy zapewniają, że dołożą wszelkich starań, aby konferencja w Zakopanem była przestrzenią, gdzie zaproszeni goście oraz wybitni specjaliści podzielą się doświadczeniami i skomentują najistotniejsze problemy, które są bolączką systemu badań technicznych pojazdów w Polsce. Liczą na to, że wszyscy wspólnie mogą znaleźć drogę do ich rozwiązania.

Jest już wiadomo, że Honorowy Patronat nad konferencją objęli:
Główny Inspektor Transportu Drogowego – Pan Minister Alvin Gajadhur, 
Minister Infrastruktury  – Pan Andrzej Adamczyk
Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji – Pan Janusz Cieszyński.
Zaproszenia do udziału w konferencji otrzymali także przedstawiciele TDT oraz Policji.

Partnerzy konferencji w części technicznej przedstawią referaty dotyczące nowych rozwiązań dla stacji kontroli pojazdów. Jak co roku, konferencji będą towarzyszyły stoiska dostawców wyposażenia SKP, prezentujących najnowsze rozwiązania techniczne zastosowane w urządzeniach służących do przeprowadzania badań technicznych. W programie konferencji nie zabraknie również elementów rozrywki, a dodatkowym atutem będzie górski klimat oraz bardzo bogata oferta części relaksacyjnej hotelu.

Przypominamy, że więcej informacji w sprawie konferencji dostępnych jest pod poniższym linkiem TUTAJ. 

        

Aktualności

Sosnowski


SiteLock