Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Jak co roku, na przełomie września i października chcemy Państwa zaprosić na nasz na cykl spotkań szkoleniowych dla przedstawicieli stacji kontroli pojazdów i starostw powiatowych. Będziemy się starali przedstawić najbardziej aktualne zagadnienia techniczne i prawne związane z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz wykonywaniem badań technicznych.

Szkolenia będą się odbywać z zachowaniem aktualnie obowiązującego reżimu sanitarnego.

W tym roku zaplanowaliśmy omówić:
1. Zmiany w systemie badań technicznych pojazdów – projekt zmiany ustawy –
    Prawo o ruchu drogowym – UC48.
2. Najnowsze zmiany prawne w zakresie badań technicznych pojazdów.
3. CEP 2.0 – zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego przez SKP.
4. Najczęściej pojawiające się problemy związane z interpretacją przepisów regulujących
    przeprowadzanie badań technicznych pojazdów.
5. Blok techniczny:
         A. Czterokołowce – omówienie najczęściej spotykanych problemów, w tym pojazdy
       homologowane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013.
         B. Bieżąca problematyka związana z wykonywaniem badań technicznych pojazdów.
6. Działania PISKP na rzecz środowiska stacji kontroli pojazdów w Polsce. 
7. Dyskusja.

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godzinie 9ºº, w terminach i miejscach wskazanych w HARMONOGRAMIE SPOTKAŃ SZKOLENIOWYCH.

Udział w spotkaniach dla przedstawicieli starostw powiatowych oraz stacji kontroli pojazdów zrzeszonych w Izbie jest nieodpłatny. Koszt szkolenia dla stacji nie należących do Izby wynosi 290 złotych brutto (235,77 zł netto) i obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa oraz przerwę kawową.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie faksem, pocztą elektroniczną bądź za pomocą formularza on-line, najpóźniej na 7 dni przed terminem wybranego szkolenia, wypełnionej „Karty zgłoszenia uczestnictwa”, a w przypadku stacji nie zrzeszonych w Izbie, także dowodu wpłaty za uczestnictwo w spotkaniu. Koszty parkingu i ewentualnego noclegu uczestnicy spotkania pokrywają we własnym zakresie.

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbyciu szkolenia. Zapraszamy!

Szkolenia jesienne 2019

Aktualnościprofiauto

SiteLock