Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Polska Izba Paliw Płynnych, organizator XXVII Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2020, uważnie śledzi sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na całym świecie, szczególnie zwraca uwagę na jego kolejne przypadki w Polsce i krajach europejskich.

Pragniemy zapewnić, iż bezpieczeństwo i komfort zarówno naszych wystawców, jak i odwiedzających Targi STACJA PALIW są dla nas priorytetem. Dlatego też monitorujemy komunikaty wydawane przez Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny (GIS), instytucje rządowe, a także Międzynarodową Organizację Zdrowia (WHO).

W chwili obecnej właściciel obiektu EXPO XXI wdrożył procedury zalecane przez WHO, Ministerstwo Zdrowia oraz GIS, dotyczące zwielokrotnienia częstotliwości działań mających na celu utrzymanie czystości obiektu, a są to m.in.:

  • utrzymanie wysokich standardów dot. bezpieczeństwa w każdym obszarze, w tym opieki medycznej, ochrony ppoż, bezpieczeństwa osobistego;
  • podjęcie dodatkowych działań dot. utrzymania czystości obiektów zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych;
  • serwis sprzątający zwielokrotnił w ciągu dnia dezynfekcję toalet, poręcz, klamek;
  • w toaletach na terenie targów zostały umieszczone podajniki z płynem dezynfekującym;
  • udostępnienie instrukcji GIS dot. prawidłowego mycia rąk.

Na dzień dzisiejszy termin Targów STACJA PALIW 2020 tj. 13-15 maja 2020 r. pozostaje aktualny.

Jednocześnie zapewniamy, że w razie jakichkolwiek zmian lub dodatkowych zaleceń, będziemy na bieżąco informować Państwa o podjętych krokach i koniecznych działaniach.

PIPP LOGO TSP 2020 002

Aktualnościprofiauto

SiteLock