Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów we wrześniu i październiku 2019 roku zaprasza na cykl spotkań szkoleniowych dla przedstawicieli stacji kontroli pojazdów i starostw powiatowych. Podobnie jak w roku ubiegłym szkolenia będą skierowane przede wszystkim do diagnostów przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

W programie spotkań zaplanowano omówienie:

  1. Najnowsze zmiany prawne w zakresie badań technicznych pojazdów.
  2. Wirtualne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego – CEP2.0.
  3. Nowe obowiązki dla SKP – drogomierze.
  4. Orzecznictwo sądów w zakresie cofania i przywracania uprawnień diagnostom.
  5. Najczęściej pojawiające się problemy związane z interpretacją przepisów regulujących przeprowadzanie badań technicznych pojazdów.
  6. Blok techniczny
  7. Badania techniczne pojazdów hybrydowych i elektrycznych – co i jak można sprawdzić na SKP?
  8. Bieżąca problematyka związana z wykonywaniem badań technicznych pojazdów.
  9. Działania PISKP na rzecz środowiska stacji kontroli pojazdów w Polsce.
  10. Dyskusja.

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godzinie 9ºº, w terminach i miejscach wskazanych w HARMONOGRAMIE SPOTKAŃ SZKOLENIOWYCH. Udział w spotkaniach dla przedstawicieli starostw powiatowych oraz stacji kontroli pojazdów zrzeszonych w Izbie jest nieodpłatny. Koszt szkolenia dla stacji nie należących do Izby wynosi 290 złotych brutto (235,77 zł netto) i obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa oraz przerwę kawową.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie faksem, pocztą elektroniczną bądź za pomocą formularza on-line, najpóźniej na 7 dni przed terminem wybranego szkolenia, wypełnionej „Karty zgłoszenia uczestnictwa”, a w przypadku stacji nie zrzeszonych w Izbie, także dowodu wpłaty za uczestnictwo w spotkaniu.

 Koszty parkingu i ewentualnego noclegu uczestnicy spotkania pokrywają we własnym zakresie. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbyciu szkolenia. Zapraszamy!

 Więcej informacji:

https://piskp.pl/szkolenia-regionalne/2019-wrzesien-pazdziernik/

REJESTRACJA ON-LINE:

https://piskp.pl/szkolenia-regionalne-2019-rejestracja/

Warszawa 2

Aktualnościprofiauto

SiteLock