Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb

Numer 11/2009

Wprowadzenie z dniem 22 września nowych przepisów wykonawczych, opublikowanych

w DzU nr 155 z dnia 21 września 2009 r. i dotyczących zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, sprawiało i sprawia wiele problemów interpretacyjnych. Więcej na ten temat w artykule.

W momencie, gdy systemy sterowania mechanicznego zo­stały zastąpione przez elektroniczne systemy sterujące poja­wiła się możliwość manipulacji danymi, bowiem wiadomo, że silnik pracuje według programu zapisanego w pamięci sterownika. Zmiany dokonywane w programie sterującym silnikiem w branży motoryzacyjnej nazywane są modyfika­cjami programu sterującego lub chiptuningiem. Na ile jednak chiptuning jest bezpieczny dla trwałości silnika? Odpowiedź w artykule.

Przeglądając bogatą ofertę skanerów diagnostycznych, prawie zawsze spotkamy się z reklamą przeprowadzania testu elementów wykonawczych. Na pewno taka funkcja podnosi rangę danego urządzenia, ponieważ mamy więcej możliwości w poszukiwaniu usterki. Autor prezentuje sposób posługiwania się skanerem i wykorzystywania jego możliwości podczas wykonywania testu elementów wykonawczych.

W połowie października w mediach pojawiła się informacja o tym, że Komisja Europejska upomniała Polskę za odmowę rejestracji samochodów z kierownicą po prawej stronie, czyli przystosowanych do lewostronnej organizacji ruchu. Bruksela zarzuca nam, że łamiemy postanowienia prawa europejskiego. Żąda także zmiany przepisów w tym zakresie. Czy stanowisko Komisji Europejskiej nie jest zbyt pochopne. W artykule autor przedstawia argumenty przeciwko akceptacji zaleceń Komisji. 

Autor omawia dwa rodzaje układów klimatyzacji: z zaworem rozprężnym i dyszą dławiącą. Przedstawia różnice w zasadach działania oraz wskazówki naprawcze. Możliwość precyzyjnego określenia przez diagnostę syste­mu klimatyzacji, jaki został zamontowany w naprawianym pojeździe, pomoże uniknąć błędów podczas stawiania dia­gnozy i wdrożyć właściwą procedurę naprawy.

Aktualności

SiteLock