Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb

Numer 12/2012

Jak już diagności zdążyli się przyzwyczaić, kolejna modyfikacja przepisów wniosła w życie liczne zmiany. Jedną z nich jest konieczność posiadania przez pojazd tablic rejestracyjnych przy badaniu technicznym przed pierwszą rejestracją w kraju. Co ma zrobić właściciel pojazdu pozbawionego oryginalnych tablic? W artykule omówiona dwie drogi postępowania.

 

Od 8.10.2012 obowiązują nowe zasady definiowania rodzajów usterek podczas badań technicznych. Niestety, wprowadzenie nowego słownika usterek oraz obowiązku stosowania ich w zaświadczeniach nie rozwiązało bieżących problemów, wręcz przeciwnie pojawiły się nowe. Jakie? O tym w artykule.

 

Czy rynek motoryzacyjny pogrążył się w kryzysie, czy może jednak się rozwija? Jaki był 2012 rok dla polskich firm? Jakie są nastroje w branży? Odpowiedzi na te pytania można było usłyszeć podczas VII już edycji Konferencji Niezależnego Rynku Motoryzacyjnego organizowanej w 22 listopada w Warszawie przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.
Program tegorocznego spotkania został podzielony na cztery bloki tematyczne.

W pierwszym zatytułowanym „Motoryzacja jest ważna dla wszystkich" prezesi firm dystrybucyjnych Inter Cars – Robert Kierzek, oraz AD Polska Aftermarket – Frank Le Bris omówili aktualną sytuację na europejskim rynku motoryzacyjnym, którego wielkość szacuje się na 105 mld euro. Zaprezentowane dane pokazały, że 70% europejskich dystrybutorów i ponad 61% producentów części po 3 kwartałach 2012 odnotowało wzrosty przychodów. Po drogach Europy jeździ 280 mln samochodów osobowych, które są obsługiwane w 381 tys. warsztatów. Więcej o strukturze rynku usług motoryzacyjnych w Europie opowiedział Sławomir Radoń z firmy Castrol. Okazuje się, że w Polsce udział warsztatów niezależnych w rynku jest najwyższy i sięga 80%, podczas, gdy ASO jest tylko 6%. Dla przykładu we Francji ASO stanowią aż 43% całego rynku usług.
W pierwszej części konferencji wziął także udział minister Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dziękując Stowarzyszeniu SDCM za współpracę i wsparcie eksperckie podczas prac nad projektem ustawy Prawo o ruchu drogowym.

W czasie drugiej części „Prawo dla branży" nie pominięto tak ważnej kwestii, jak uregulowania prawne, które mają wpływ na branżę. O długiej, trudnej ale na szczęście zmierzającej we właściwym kierunku pracy nad zmianą projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym w swoim wystąpieniu opowiedzieli Bogumił Papierniok – dyrektor generalny Moto-Profil oraz Alfred Franke – prezes SDCM.

Co roku bardzo duże zainteresowanie zgromadzonych gości wzbudza prezentacja w ramach bloku „Motoryzacja w liczbach" podsumowująca wyniki sprzedażowe na rynku części zamiennych. Szacunki przedstawione przez Alfreda Franke mówią, że w Polsce porusza się po drogach samochodów osobowych i dostawczych wynosi obecnie 17,7 mln sztuk, chociaż aut zarejestrowanych jest 28,2 mln sztuk. Średni wiek auta obniżył się do 11 lat. Według różnych prognoz wartość rynku części i napraw samochodów osobowych i dostawczych osiągnie u nas w tym roku 30,5 mld zł (prognoza optymistyczna) lub 29,8 mld zł (prognoza pesymistyczna), wobec 31,3 mld zł uzyskanych w roku 2011.

Ostatni blok „Nowe wyzwania dla branży" był poświęcony tematyce bezpieczeństwa w aspekcie badań technicznych pojazdów. O pomysłach jak usprawnić obowiązkowe badania techniczne tak, aby były jak najbardziej skuteczne, rozmawiali posłanka Beata Bublewicz, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, oraz Marcin Barankiewicz z Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Pani poseł zgłosiła potrzebę zmian legalizacyjnych wprowadzających m.in. archiwizację danych z badania w SKP, naklejki na szyby pojazdów potwierdzające posiadanie OC i ważne badanie techniczne, czy też obowiązek poddawania urządzeń w SKP okresowym kontrolom technicznym. Beata Bublewicz zadeklarowała chęć współpracy z całym środowiskiem motoryzacyjnym, zapraszając jego przedstawicieli, w tym PISKP, do dalszych dyskusji.

„Podsumowując tegoroczną konferencję można powiedzieć, że prognozy dla niezależnego rynku motoryzacyjnego nie są tak pozytywne, jak rok wcześniej. Popyt na części motoryzacyjne maleje, co w konsekwencji odczują wszystkie ogniwa branży motoryzacyjnej, także producenci. Jest to wynikiem oszczędności kierowców w kwestiach eksploatacji samochodów. Najprawdopodobniej oszczędność ta wymuszona jest przez wysokie ceny paliw, czego dowodzi spadek popytu na paliwa. W tej sytuacji szczególnie istotne jest właściwe prawodawstwo wspomagające rozwój branży. Cieszymy się ze zrozumienia, jakie problemom niezależnego rynku okazują przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki oraz Transportu" – mówi Alfred Franke, prezes SDCM.

„Serwis Motoryzacyjny" był patronem medialnym konferencji. Prezentacje z konferencji dostępne są na stronie www.moto-konferencja.pl

Tytuł artykułu odnosi się do najniższej kategorii pojazdów do przewozu wartości pieniężnych, czyli bankowozów typu „C". Wszystko za sprawą rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. Co się obecnie zmieniło?

 

Budowa nadwozi przeszła znaczącą ewolucję na przestrzeni ponad 120 lat historii motoryzacji. Nasza wiedza o konstrukcji nadwozi musi podlegać ciągłej weryfikacji, ponieważ ogromny postęp w tej dziedzinie spowodował, że z każdym nowym modelem pojawiają się coraz to nowocześniejsze, nie znane wcześniej rozwiązania i materiały. W artykule przyjrzyjmy się budowie nadwozia współczesnego samochodu na przykładzie nowego Mercedesa Klasy B.

 

Aktualności

SiteLock