Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb

Numer 10/2012

W dniu 7 września 2012 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane nowe rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 26 czerwca w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (DzU z 2012 r., poz. 996). Akt ten wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, czyli 8 października tego roku. Zmienił się tekst główny rozporządzenia. Zmodyfikowano nieznacznie zakres okresowego badania technicznego i wprowadzono nowego podziału usterek. Autor przedstawia w artykule zakres tych zmian.

 

W nr 6'12 Serwisu Motoryzacyjnego zostały opisane rodzaje i sposoby luzowania zapieczonych połączeń śrubowych. Jedna z informacji tam zawartych mówiła o błędach materiałowych, jak również o złym doborze procesu dokręcania śrub. Dlatego w tym artykule zapoznamy się z właściwą procedurą dokręcania połączeń śrubowych podczas wymiany uszczelki głowicy silnika.

 

Po uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2012 r. wielu starostów wszczęło postępowania administracyjne przeciwko diagnostom w celu cofnięcia im uprawnień na 5 lat. Dzieje się tak dlatego, że NSA uznał, iż sam fakt ukarania diagnosty wyrokiem w postępowaniu karnym, bez wykrycia uchybienia w jego pracy podczas kontroli, jest wystarczającą przesłanką do jego dodatkowego ukarania w trybie administracyjnym. Prowadzi to często do sytuacji, że ta sama osoba jest karana podwójnie za ten sam czyn. Rodzi się pytanie, czy taka praktyka jest zgodna z konstytucją? Odpowiedź w artykule.

 

Przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów bardzo często mają problem z towarzystwami ubezpieczeniowymi, które odmawiają zwrotu kosztów za wykonanie badania powypadkowego obejmującego wykonanie badania okresowego. Autor porusza temat opłat jako kolejny głos w dyskusji. W tym, jak i wielu innych przypadkach związanych z badaniami technicznymi, znów brakuje trochę dobrej woli i uregulowania problemu do końca.

 

Wstęp, Krzysztof Trzeciak

Informacje z branży

 • Motor Show na Bemowie
 • Automechanika 2012 - zwycięzcy Innovation Award

Elektrodiagnostyka pojazdowa

 • Drobne usterki - spore problemy - Mikołaj Słupski
 • Wszystko o Common Rail Siemens cz. 3 - Marek Bustrycki
 • OBD II/EOBD w samochodach nowej generacji - Stefan Myszkowski

Badania techniczne

Mechanika pojazdowa

 • O dokręcaniu głowic - Ignacy Horowski
 • Wymiana oleju - przez korek spustowy czy odsysanie? - Rafał Dmowski
 • Wyłączająca się klimatyzacja w Peugeocie 307 - Mariusz Maksym
 • Quiz motoryzacyjny

Technika samochodowa

Wyposażenie warsztatowe

 • Nowa jednorolkowa hamownia
 • Diagnoza w parę kliknięć - nowa wersja oprogramowania ESI[tronic] 2.0

Rynek

 • Zauroczeni amerykańskimi...
 • Tabela doboru olejów do samochodów osobowych

W serwisie

 • MINI One, Cooper, Cooper S 1.6 (2001÷2006)

 

Aktualności

SiteLock