Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb

Numer 5/2012

Nowoczesne zawieszenia nie wybaczają nawet najmniejszych błędów w ustawieniu geometrii kół. Przed ściąganiem i niepewnym zachowaniem samochodu na drodze nie uchroni nawet wyregulowanie wszystkich kątów na fabryczne wymiary. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź w numerze.

 

W nowym zakresie badań technicznych, uwzględniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/40/WE, ma znaleźć się czynność sprawdzenia elektronicznego systemu stabilizacji ESC, noszącego częściej handlową nazwę układu ESP. Jak działa ten układ, czy nazwa ESC jest ogólnie zrozumiała? Odpowiedź w numerze.

 

W dniu 18 kwietnia w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowego rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach w wersji po konsultacjach społecznych i akceptacji ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów aktywnie uczestniczyła w konsultowaniu projektu tego rozporządzenia. Uwzględniono wiele uwag zgłoszonych przez Izbę, a także wypracowanych w porozumieniu z Instytutem Transportu Samochodowego oraz Stowarzyszeniem Techniki Motoryzacyjnej. Jaka jest geneza projektu i jakie uwagi uwzględnił prawodawca?

 

Jeżeli mamy do czynienia z jakimkolwiek programowaniem, to na pewno spotkamy się z kodem szesnastkowym. Sprawa dotyczy nie tylko osób ingerujących w programy (np. rozwiązujących problemy z immobilizerem), ale także odczytujących komunikaty ze zwykłego skanera diagnostycznego. Warto zastanowić się nad tym kodem, a przede wszystkim zrozumieć jego budowę. Często mamy do czynienia z taką sytuacją, że niby rozumiemy ten kod, ale nie do końca. Warto zapoznać się z nim i posługiwać na co dzień.

 

Obecne przepisy o ochronie środowiska nakładają już wiele obowiązków na warsztaty samochodowe. Każdy przedsiębiorca korzystający ze środowiska jest zobowiązany przedstawić do urzędu marszałkowskiego oraz wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska odpowiednie sprawozdania oraz ponieść opłaty. Pomimo to powstaje projekt nowej ustawy, który wprowadzi wiele obostrzeń w zakresie serwisowania klimatyzacji samochodowych. Projekt opisuje wprost obowiązki podmiotów prowadzących działalność związaną z systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane. Jakie są to obowiązki i jakie wynikają z nich opłaty - odpowiedź w numerze.

 

Aktualności

SiteLock