Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb

1 listopada weszły w życie zmiany przepisów związanych z procedurą wykonywania badań  technicznych,  których najważniejsze punkty przestawiono w nr. 11’22 SM. Wraz z upływem czasu i stosowaniem  przepisów w praktyce, pojawiają się nowe wątpliwości interpretacyjne. W tym numerze  omówiono nowy projekt zmian rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania  badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Konieczność nowelizacji wyżej wymienionego rozporządzenia wynika z oczywistych omyłek pisarskich i redakcyjnych, które wystąpiły w załączniku do rozporządzenia. W artykule autor omawia te omyłki. Wskazuje też na duży problem powstały z usunięcia z przepisów karty pojazdu, która służy do identyfikacji pojazdu podczas ponownego sprawdzenia usterek po negatywnym wyniku badania technicznego i zatrzymania dowodu rejestracyjnego.

Aktualności

SiteLock