Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych  pojazdów weszła w życie 1 listopada (DzU z 2022 r., poz. 2066). Nowością jest dodanie  systemu eCall do wykazu badanych elementów podczas okresowego badania technicznego, co wynika z dyrektywy delegowanej Komisji UE 2021/1717. Niestety, ani w Polsce, ani w Europie nie ma obecnie  urządzenia (testera) do sprawdzenia poprawności  działania tego systemu. Jaka jest możliwość weryfikacji poprawności działania systemu eCall w SKP? Jakie stosować przy tym kryteria oceny? Które pojazdy powinny mieć fabrycznie system eCall? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w artykule.

Aktualności

SiteLock