Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb

W Sejmie trwają prace legislacyjne nad projektem zmiany ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz niektórych innych ustaw, który ma wdrożyć dyrektywę 2014/45/UE oraz wprowadzić zmiany do systemu badań technicznych pojazdów. Po wysłuchaniu wystąpień wszystkich klubów  i kół poselskich padł wniosek o odrzucenie projektu. Nie zyskał on akceptacji większości sejmowej i został skierowany do prac w Komisji Infrastruktury. Posłowie zdecydowali o powołaniu Podkomisji w celu bardziej szczegółowego przyjrzenia się proponowanym zmianom. Jak wyglądały prace Podkomisji i jakie zmiany wprowadzono w rządowych zapisach – o tym można dowiedzieć się z artykuły Marcina Barankiewicza.

Aktualności

SiteLock