Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb

Projekt ustawy „Prawo o ruchu drogowym” jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie oraz został skierowany do podkomisji sejmowej. Daje to szansę na to, że będzie jeszcze możliwość rozmowy z projektodawcą na temat niektórych jej zapisów. W artykule przedstawiono kilka mechanizmów, które będą miały wpływ zarówno na położenie diagnosty samochodowego, jak i wykonywanie przez niego codziennej pracy. Między innymi omówiono nowy wymóg dokumentowania fotograficznego obecności pojazdu na stanowisku w SKP oraz wymóg uczestniczenia diagnostów w szkoleniach. W artykule odniesiono się również do katalogu rażących naruszeń przepisów dotyczących badań technicznych przez diagnostę, wskazując na niedoprecyzowanie przepisów.

Aktualności

SiteLock