Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb

Ostatnio, częściej niż zwykle, przyjeżdżają do OSKP pojazdy zabytkowe na badanie techniczne co do zgodności z warunkami. Fakt ten może wynikać z projektu zmiany ustawy „Prawo o ruchu drogowym” w zakresie definicji pojazdu zabytkowego. Uznanie pojazdu jako zabytkowy nie budzi wątpliwości, jeżeli pojazd został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Problematyczne jest natomiast uznanie pojazdu, który został wpisany do inwentarza muzealiów (prywatnego muzeum). Pojawiają się tam bowiem eksponaty, które budzą zdziwienie (np. wycofany z policji radiowóz na żółtych tablicach). Dlaczego tak się dzieje? Jakie dokumenty powinien dostarczyć właściciel pojazdu zabytkowego przekazanego do badania technicznego? Odpowiedzi na pytania można znaleźć w artykule.

Aktualności

SiteLock