Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb

Zgodnie z doniesieniami prasowymi prace nad projektem ustawy o zmianie „Prawa o ruchu drogowym”, który na wiele lat ureguluje kwestie związane z wykonywaniem badań technicznych pojazdów oraz diagnostami samochodowymi, nabrały dużego tempa. Co prawda nieznany jest termin wejścia w życie nowych przepisów, ale warto wiedzieć, jakie uregulowania przyniosą. uprawnienia imienne. W nowej ustawie pojęcie uprawnienia imiennego diagnosty zostanie zastąpione nową instytucją prawną, określaną jako „świadectwo kompetencji diagnosty”, które będzie dokumentem stwierdzającym uprawnienia diagnosty, do przeprowadzania badań technicznych. Istotną zmianą będzie to, że organem właściwym do wydania tego dokumentu będzie dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. W jaki sposób będzie możliwe uzyskanie świadectwa kompetencji i czy nowe uregulowanie może doprowadzić do wyeliminowania z rynku wielu diagnostów już wykonujących zawód. Więcej o projektowanych zmianach przyznawania uprawnień diagnostom skp podano w artykule.

Aktualności

SiteLock