Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb

W ostatnim czasie dział techniczny PISKP otrzymuje bardzo wiele zapytań dotyczących badania dodatkowego wynikającego ze szkody istotnej. Warto podkreślić, że nie mówimy tutaj o dodatkowym badaniu „pokolizyjnym”, ale o innym badaniu dodatkowym, które wynika z wprowadzonej przez ubezpieczyciela informacji do CEP o szkodzie istotnej pojazdu. Na podstawie zapisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym” właściciel pojazdu ma obowiązek – w przypadku wystąpienia szkody istotnej – wykonać dodatkowe badanie techniczne pojazdu, w którym została dokonana naprawa wynikająca z tego faktu. To dodatkowe badanie techniczne nie jest nowym dodatkowym badaniem i funkcjonowało od wielu lat. Niemniej jednak zyskało w ostatnim czasie na popularności za sprawą zmiany przepisów, które weszły w życie od 1 marca 2020 r. Powstał jednak problem polegający na tym, że diagnosta, wykonując np. okresowe badanie techniczne i pobierając dane do identyfikacji pojazdu z CEP, nie do końca jest zorientowany, czy należy wykonać wcześniej dodatkowe badanie techniczne wynikające ze szkody istotnej. W artykule wyjaśniono, jak w takiej sytuacji powinno przebiegać badanie.

Aktualności

SiteLock