Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb

Do napisania tego artykułu skłoniła obecna sytuacja za naszą wschodnią granicą. Trwa wojna na Ukrainie. Zgodnie z art. 208 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju na urzędy i instytucje państwowe oraz przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także osoby fizyczne, może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych, polegających na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony państwa. Zatem, jeśli mowa o rzeczach ruchomych, należy mieć na względzie także użytkowane  pojazdy. Czy zatem oprócz obowiązku osobistego obrony Ojczyzny mogą być nałożone na obywateli, w tym także na przedsiębiorców, dodatkowe obowiązki rzeczowe na czas wojny i pokoju? Odpowiedź w artykule.

Aktualności

SiteLock