Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


W artykule omówiono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który przywrócił uprawnienia diagnoście samochodowemu zabrane za badanie techniczne pojazdu marki Opel zakończone wynikiem pozytywnym, mimo że podczas badania nie miał on tablic rejestracyjnych. Wcześniej zarówno organ I instancji, jak i samorządowe kolegium odwoławcze stanęły na stanowisku, że diagnosta naruszył procedurę badania technicznego, co musiało skutkować pozbawieniem go uprawnień zawodowych na 5 lat. Odmiennego zdania był dopiero sąd administracyjny, który uchylił niekorzystne dla diagnosty rozstrzygnięcia stwierdzając, że mógł on przeprowadzić badanie techniczne pojazdu przed pierwszą rejestracją w kraju bez tablic rejestracyjnych i wydać zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego.

Aktualnościprofiauto

SiteLock