Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


 

 

W 2004 roku, jak wchodziła w życie ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, niejasny stał się status prawny tych stacji, któ­re były prowadzone przez szkoły, centra kształcenia, pogotowia ratunkowe i inne. Dzięki staraniom PISKP, posłowie z sejmowej Komisji Infrastruktury złożyli poselski projekt zmiany ustawy „Prawo o ru­chu drogowym”. Owocem tych prac jest opublikowana w Dzienniku Ustaw z 8 września 2015 r. ustawa, która reguluje status praw­ny stacji kontroli pojazdów prowadzonych przez pod­mioty nie będące przedsiębiorcami. Autor omawia w artykule wprowadzone zmiany w tym zakresie.

 

Aktualności

Sosnowski


SiteLock