Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


 

 

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju trwają intensywne prace legislacyjne związane ze zmianami prawnymi, które mają umożliwić dopuszczenie do ruchu pojazdów przystosowanych konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego, tzw. „anglików”. Przy okazji nowelizacji rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów zostaną prawdopodobnie wprowadzone niewielkie zmiany, które wyprostują niejasności interpretacyjne ujawnione podczas stosowania rozporządzenia 996 w praktyce. Autor prezentuje trzy z nich, jakie mogą wejść w życie. Obejmują one: identyfikację pojazdu, tablice rejestracyjne oraz wzór zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym. 

 





Aktualności





Sosnowski

MTSP





SiteLock