Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


 

 

Analizując projekty na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, oprócz najbardziej palącego projektu, który ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., związanego z 

pojazdami przystosowanymi do ruchu lewostronnego i pojazdów amerykańskich, mamy jeszcze jeden projekt. Co prawda zakłada się, że zacznie obowiązywać od 1 lipca 2015 r., ale jest to na tyle duża i istotna zmiana, że warto o niej wspomnieć. Zmiany w projekcie rozporządzenia są wynikiem prac zespołu ds. warunków technicznych pojazdów oraz konieczności dostosowania przepisów krajowych do wymagań obowiązujących w homologacji typu, aby zapobiec sytuacjom, w których wymagania homologacyjne pojazdów będą różne niż krajowe warunki techniczne pojazdów, weryfikowane podczas okresowych badań technicznych pojazdów, a także dostosowaniem zapisów rozporządzenia do zmian, jakie zaszły w regulacjach UE i EKG ONZ. W tym artykule autor skupił się na omówieniu rozdziału związanego z masami, naciskami i długościami.

 

Aktualności

Sosnowski

MTSP

SiteLock