Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb

W stacji kontroli pojazdów diagności często spotykają się z urządzeniami „poddozorowymi”. Podstawową zasadą jest obowiązek posiadania przez użytkownika dokumentów potwierdzających sprawność urządzenia na dzień badania technicznego pojazdu. Obowiązkiem diagnosty jest m.in. sprawdzenie numeru fabrycznego, zweryfikowanie dokumentów (i terminów w nich zawartych) oraz dokonanie oceny organoleptycznej urządzenia. W tym artykule przybliżono ogólne zasady dotyczące dozoru technicznego oraz sposób, w jaki właściwy dozór techniczny sprawdza cysterny ciśnieniowe.

Aktualności

SiteLock