Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb

Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” każdy przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów musi mieć odpowiednie certyfikaty służące mu do odbioru i przekazywania danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Pomimo tego, że system funkcjonuje już od wielu lat, to nadal sprawia problemy. Wielu przedsiębiorców nie otrzymuje na czas stosownych certyfikatów i przechodzi w tryb awaryjny lub zaprzestaje wykonywania badań. CEPiK podaje, że zgodnie z zapisami wszystkich polityk certyfikacji, czas realizacji wniosków certyfikacyjnych wynosi 30 dni. Tymczasem Centralny Ośrodek Informatyk nie jest organem administracji i powinien wydawać swoje certyfikaty niezwłocznie po złożeniu wniosku przez skp. Jak ta sprawa wygląda od strony prawnej, wyjaśnia to autor w swoim artykule.

Aktualnościtargi.paliwa


SiteLock