Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb

Wszystkie stacje kontroli pojazdów są prowadzone w systemie działalności regulowanej. Niestety, podmioty nadzorujące pracę stacji i diagnostów coraz częściej podczas rokrocznych kontroli lub w momencie zakładania takiej działalności gospodarczej nadużywają swoich uprawnień w stosunku do przedsiębiorców. Tymczasem każde działanie urzędnika wobec obywatela musi mieć swoją podstawę prawną. Jeśli jego działanie nie ma takiej podstawy, jest ono niedozwolone i nie może pociągać żadnych negatywnych skutków prawnych. Czy urzędnik może od przedsiębiorcy żądać dokumentów lub wyjaśnień, jeśli przepis prawa mu na to wprost nie pozwala? Odpowiedź na to pytanie i więcej informacji  o podstawowych zasadach prawa w tym zakresie można znaleźć w artykule.

Aktualnościtargi.paliwa


SiteLock